MENI

66. сједница Комисије за спољне послове

24.5.2010. 12:00 сала 2/II

Дневни ред:


 1. Усвајање записника са 65. сједнице Повјеренства;
 2. Давање мишљења о сугласности за ратифицирање:
  а)      Споразума о финанцирању између Босне и Херцеговине и Комисије Еуропских заједница у свези са хоризонталним програмом о нуклеарној сигурности и заштити од зрачења, у оквиру инструмента за претприступну помоћ у 2008. години, (ресорно министарство: Министарство финанција и трезора БиХ);
  б)      Споразума о финанцирању и пројекту између KfW, Франкфурт на Мајни и Босне и Херцеговине и Федерације Босне и Херцеговине и Јавног предузећа “Електропривреда Хрватске заједнице Херцег Босне” д.д. Мостар (ЕП ХЗХБ) – Пројекат Допунске мјере за Вјетроелектрану Месиховина, (ресорно министарство: Министарство финанција и трезора БиХ);
  ц)      Еуропске повеље о регионалним и мањинским језицима – Стразбур, 5. 11. 1992. године, (ресорно министарство: Министарство за људска права и избјеглице БиХ);
  д)      Споразума о војном гранту између Вијећа министара Босне и Херцеговине и Владе Републике Турске, Имплементациони протокол о финанцијској помоћи између Министарства обране Босне и Херцеговине и Генералштаба Републике Турске и Логистички имплементациони протокол између Министарства обране Босне и Херцеговине и Генералштаба Републике Турске, (ресорно министарство: Министарство обране БиХ);
 3. Расправа о Иницијативи заступника Момчила Новаковића за разматрање на сједници Дома сљедеће точке дневног реда: “Одговорност чланова Предсједништва БиХ за вођење вањске политике БиХ у свјетлу посљедњих изјава појединих чланова”;
 4. Извјешћа и материјали пристигли на Повјеренство:
  а)      Либерализација визног режима за Босну и Херцеговину, (материјал МВП-а БиХ);
  б)      Нота Амбасаде Шпаније – Представљање Еуропске уније у БиХ, (материјал МВП-а БиХ);
 5. Текућа питања.