MENI

Контакт

Друга парламентарна тијела

 • Независни одбор Парламентарне скупштине БиХ

  Cекретарка: Ивана Ловрић

  + 387 33 28 60 61

  + 387 33 22 68 41

  [email protected]

 • Одбор за жалбе грађана на рад полицијских службеника у полицијским тијелима БиХ

  Cекретарка: Алма Тајић - Курто

  + 387 33 28 60 17

  + 387 33 28 44 90

  [email protected]

 • Савјет националних мањина БиХ

 • Парламентарни војни повјереник - Бошко Шиљеговић

 • Независна комисија за праћење услова боравка у заводима, поступање и поштовање људских права лица над којима се извршавају кривичне санкције и друге мјере које је изрекао у кривичном поступку Суд Босне и Херцеговине, страни судови за дјела предвиђена кривичним законом Босне и Херцеговине или међународним уговором чији је потписник Босна и Херцеговина, или други суд у складу са законом Босне и Херцеговине

  Cекретарка: Ивана Ловрић

  + 387 33 28 60 61

  + 387 33 22 68 41

  [email protected]

 • Комисија за избор и праћење рада Агенције за превенцију корупције и координацију борбе против корупције

  Cекретар: Владе Срдановић

  + 387 33 28 60 87

  + 387 33 23 34 80

  [email protected]