MENI

Početna

Otvoreni parlament

Realiziranje projekta "Otvoreni parlament" pokrenuto je 2005. godine s ciljem dodatnog približavanja najširoj bosanskohercegovačkoj javnosti značaja i rada Parlamentarne skupštine BiH kroz niz organiziranih studijskih posjeta, podizanja razine transparentnosti rada ove državne institucije i svijesti o njezinoj ulozi u procesu demokratizacije današnjeg bosanskohercegovačkog društva.

Otvoreni parlament

Otvoreni parlament

 

 

Program „Otvoreni parlament“ provodi se od 2005. godine kao prvi osmišljeni projekt jedne institucije na bilo kojoj razini vlasti u Bosni i Hercegovini, zahvaljujući kojem se ugošćuju organizirane skupine posjetitelja.

Primarni cilj programa je približiti rad najvišeg bosanskohercegovačkog zakonodavnog tijela najširim slojevima građana kroz niz organiziranih studijskih posjeta, te podići razinu transparentnosti rada ove državne institucije i svijesti o njezinoj ulozi u procesu demokratizacije bosanskohercegovačkog društva.

Prilikom posjeta gosti se, uz ostalo, upoznaju s organizacijom rada i najvažnijim funkcijama PSBiH, zakonodavnim procesom u PSBiH, načinom donošenja odluka na sjednicama domova, sustavom glasovanja, rasporedom sjedenja u dvoranama – za zastupnike i izaslanike PSBiH, predstavnike stručnih službi, Vijeća ministara BiH, te predstavnike medija, nevladinog sektora i međunarodnih organizacija s programskim ciljevima u BiH. Na taj se način zakonodavni proces, ali i druge osnovne informacije o PSBiH, približavaju najširem krugu građana, a snažno se promiču konsenzusom ustanovljeni i usvojeni ciljevi koji proistječu iz težnje za priključenjem BiH europskim i euroatlantskim integracijama.

Ovaj program komplementaran je aktivnostima što ih PSBiH poduzima u svrhu neprekidnog informiranja javnosti, poput izdavanja periodičnih publikacija, priopćenja, stalne komunikacije s medijima, vladinim, nevladinim i drugim organizacijama, kao i organiziranja javnih rasprava, okruglih stolova, gostovanja, prezentacija, izložbi i drugih vrsta promoviranja.

Parlamentarna skupština BiH otvorena je za sve zainteresirane goste, ali primarna ciljna skupina programa „Otvoreni parlament“ su mladi. Kako nastavni programi ne stvaraju uvijek prostora za posjete institucijama BiH, „Otvoreni parlament“ vrlo je koristan način upoznavanja mladih ljudi već od najranije dobi s demokratskim procesima te na ovaj način uklanjanja jaza između pojedinaca i institucija zakonodavne vlasti.

Bitno je također spomenuti i da se program „Otvoreni parlament“, kao organizirani posjet najvišem zakonodavnom tijelu BiH, realizira i na engleskom jeziku za posjetitelje PSBiH dolaze izvan našeg jezičnog područja.

U sklopu ovoga programa u proteklih je deset godina realizirano više od 400 posjeta, unutar kojih je PSBiH posjetilo blizu 21 tisuća gostiju iz BiH i više od 40 zemalja svijeta.

 

 

Centar za posjetitelje

U nastojanju da se stvore kvalitetni uvjeti za prihvat i informiranje gostiju, u sklopu ovog projekta od 2009. godine u funkciji je i Centar za posjetitelje. Smješten je u prizemlju zgrade, te osmišljen i namjenski opremljen kako bi omogućio da se gosti PSBiH na suvremen način upoznaju s poviješću, značajem, aktivnostima i planovima rada ove institucije, kao i da ostvaruju izravan kontakt sa zastupnicima i izaslanicima. Također, u Centru su dostupne i promidžbene publikacije, u kojima se dodatno objašnjava rad PSBiH.

 

 

Otvoreni parlament

Projekt „Otvoreni parlament“ pokrenut je 2005. godine s ciljem da se, kroz organizirane studijske i druge posjete, najširoj bosanskohercegovačkoj  javnosti približi rad i značaj Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH), podigne razina transparentnosti rada najviše zakonodavne institucije u BiH, te svijest o njenoj ulozi u procesu demokratizacije bosanskohercegovačkog društva.

Posjeti ovoj zakonodavnoj instituciji organiziraju se od ponedjeljka do petka u vremenu od 9.00 do 16.00 sati, a najavljuju se putem obrazaca na internetskoj stranici PSBiH pod linkom „Posjetite parlament“. Iznimno, posjeti se mogu organizirati i u dane vikenda. Posjetiteljima se preporuča da se ne prijavljuju za posjete u danima kada su zakazane sjednice obaju domova PSBiH.

Obrazac za posjet

Obrasci za posjete trebaju sadržavati sljedeće podatke: ime organizacije, adresu organizacije, odgovornu osobu, kontakt-telefon, fax, e-mail, željeni termin posjeta i alternativni termin posjeta. Obrazac se dostavlja najkasnije sedam dana prije željenog termina posjeta.  

Popis posjetitelja - osnovne i srednje škole
Popis posjetitelja - skupine punoljetnih posjetitelja

Nakon što se finaliziraju detalji posjeta u dogovoru sa službenikom Sektora za odnose s javnošću PSBiH, najkasnije 48 sati prije utvrđenog termina posjeta dostavlja se popis posjetitelja.

Službenici Sektora za odnose s javnošću držanjem prezentacija u Centru za posjetitelje upoznaju ih s ustrojstvom i načinom rada PSBiH, a nakon toga slijedi obilazak objekta (obilazak Velike dvorane, Bijele dvorane i Plave dvorane). Posjetiteljima je tijekom posjete dozvoljeno fotografiranje zgradi i u dvoranama PSBiH.

Posjetitelji mogu izraziti želju, što treba naglasiti u prijavnom obrascu, da ih o ustrojstvu, načinu rada, odlučivanju i drugim pitanjima iz nadležnosti PSBiH upoznaju i zastupnici i izaslanici PSBiH, shodno njihovim mogućnostima i raspoloživom vremenu.

Do zgrade Parlamentarne skupštine BiH posjetitelji mogu doći javnim prijevozom (tramvajska stanica Marijin Dvor), osobnim automobilima ili organiziranim prijevozom - kombibusima ili autobusima. Za kratkotrajno iskrcavanje i ukrcavanje putnika koristi se prostor između zgrade PSBiH i Filozofskog fakulteta, a za parkiralište koristi se javno parkiralište (zapadno od zgrade) koji se plaća.

Posjetitelji koriste zapadni ulaz u zgradu (ulaz do zgrade Filozofskog fakulteta), na kojem ih dočekuju službenik Sektora za odnose s javnošću ili suradnici-volonteri.

Sigurnosna kontrola prilikom ulaza je obvezna. Posjetitelji su dužni biti odjeveni u skladu s dignitetom institucije koju posjećuju, a djelatnici sigurnosti mogu udaljiti posjetitelje u alkoholiziranom stanju ili posjetitelje koji na bilo koji način ugrožavaju rad zaposlenih u Parlamentarnoj skupštini BiH.  

Tijekom sigurnosne provjere djelatnici sigurnosti, zajedno s vođom organizirane skupine, provjeravaju ranije dostavljeni popis posjetitelja, uspoređujući ga s brojem pristiglih posjetitelja u organiziranoj skupini. Potom slijedi uobičajeni postupak sigurnosnog pregleda posjetitelja, uključujući i pregled njihovih osobnih stvari (torbe, kišobrani) koje su posjetitelji za vrijeme posjeta dužni nositi sa sobom. Posjetitelji su dužni tijekom kretanja kroz zgradu PSBiH čuvati imovinu i inventar zgrade, kao i svojim ponašanjem ne ometati rad zastupnika, izaslanika te službenika i drugog osoblja u zgradi.

Nakon što prođu sigurnosnu kontrolu na ulazu, posjetitelji se upućuju u Centar za posjetitelje, u prizemlju zgrade.

Posjetitelji s posebnim potrebama mogu nesmetano pristupiti zgradi s istočne strane, a u objektu im je na raspolaganju toalet u prizemlju zgrade.

 

 

Publikacije o Otvorenom parlamentu

Posjete Parlamentu

POSJETA PARLAMENTU