MENI

Početna

Press kutak

RAD NOVINARA U PARLAMENTARNOJ SKUPŠTINI BiH

Rad Parlamentarne skupštine BiH (PSBiH) je javan i prema Ustavu Bosne i Hercegovine i prema poslovnicima domova, zbog čega je PSBiH obvezna svoje odluke učiniti dostupnima širokoj javnosti. Time je određen i odnos najvišeg zakonodavnog tijela Bosne i Hercegovine prema medijima i parlamentarnim izvještačima, pa se u tom cilju neprestano ulaže trud kako bi se olakšao pristup informacijama i njihov plasman krajnjim korisnicima.

 

Akreditiranje novinara

Za akreditiranje parlamentarnih izvještača zadužen je Sektor za odnose s javnošću, a zahtjevi za akreditiranje dostavljaju se posredstvom elektroničke pošte na adresu: [email protected]. Pri tome se poštuje načelo akreditiranja medijskih kuća, tako da je reporterima za ulazak u objekt Parlamentarne skupštine BiH i praćenje nekog od najavljenih zbivanja dovoljna samo valjana novinarska iskaznica akreditirane redakcije za koju radi.

Za registraciju novinara na ulasku u objekt, njihov i protudiverzijski pregled opreme (kamere, fotoaparati, uređaji za tonsko snimanje, rasvjeta, kabeli i ostala oprema), te izdavanje privremenih propusnica s oznakom "PRESS" zadužen je Odsjek za unutarnje osiguranje Službe za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine.

 

Proces izvještavanja

Sektor za odnose s javnošću redovoto distribuira tjedni pregled zbivanja u Parlamentarnoj skupštini BiH na osnovi kojeg reporteri mogu pravovremeno planirati svoj rad. Ovaj se pregled dostavlja novinarima elektroničkom poštom, a dostupan je i na službenoj internetskoj stranici Parlamentarne skupštine BiH, kao i na oglasnim pločama u objektu PSBiH. Sjednice koje iz objektivnih okolnosti (hitnosti sazivanja ili iz drugih razloga) nisu obuhvaćene tjednom najavom ažuriraju se i na dnevnoj osnovi najavljuju u kalendaru zbivanja na službenoj internetskoj stranici PSBiH, tako da je on najpouzdaniji pregled događanja.

Sjednice radnih tijela Parlamentarne skupštine BiH otvorene su za medije, osim u slučajevima kada se na njima raspravlja o temama koje su označene oznakom „tajno“ ili se raspravlja o zaštićenim osobnim pravima građana. U najavama zbivanja koje distribuira Sektor za odnose s javnošću, takve se sjednice obvezno posebno označuju. U rijetkim slučajeviama, predsjedatelj radnog tijela koje zasjeda ima pravo sam ili u dogovoru s kolegama odlučiti da sjednica bude zatvorena za javnosti i neposredno pred njezin početak.    

 

Rad snimatelja

Do prelaska na sustav interne televizije i početka praćenja parlamentarnih zbivanja fiksnim kamerama, snimatelji su dužni pridržavati se uputa službi sigurnosti o kretanju i pozicioniranju kamera u dvoranama tako da se ne ometa normalan rad i komunikacija sudionika zasjedanja i sastanaka. Također, od kamermana i fotoreportera očekuje se da poštuju upute sigurnosnih djelatnika o vremenu predviđenom za snimanje, ako je to vrijeme ograničeno.    

Obrazac za najavu reportera / reporterske ekipe

 

Novinarska soba

S ciljem stvaranja boljih uvjeta za rad reportera, u Parlamentarnoj skupštini BiH uspostavljena je Novinarska soba kao prostor na raspolaganju prvenstveno novinarima/izvještačima o zbivanjima u ovom zakonodavnom tijelu.

Novinarska soba otvorena je od  09.00 do 17.00 sati. Međutim, za vrijeme plenarnih zasjedanja domova Parlamentarne skupštine, kao i zasjedanja radnih tijela/povjerenstava PSBiH, radno vrijeme se produljuje ovisno o trajanju zasjedanja. Novinarska soba zaključava se najkasnije 60 minuta nakon okončanja rada sjednica.

Prostor je opremljen određenim brojem desktop računala, a za kvalitetan rad osiguran je i Wi-Fi signal za mobilne elektroničke uređaje.

 

Dvorana za tiskovne konferencije

Prostor koji je namjenski opremljen za održavanje konferencija za medije nalazi se na drugom katu objekta Parlamentarne skupštine BiH (dvorana 3/II.) i namijenjen je za neposredno obraćanje dužnosninika novinarima.

Dvorana je opremljena odgovarajućim govornicama, mikrofonima i razglasom te opremom za distrubuciju zvučnog signala. Raspolaže s 50 sjedećih mjesta za goste i novinare.

 

Prostor za ad hoc izjave

Na drugom i četvrtom katu objekta Parlamentarne skupštine BiH, u neposrednoj blizini Bijele i Plave parlamentarne dvorane, postavljene se govornice za nenajavljene ili ranije najavljene izjave dužnosnika. Novinari ih mogu koristiti za snimanje izjava prije, za vrijeme i neposredno nakon određenih zbivanja,a pojačana rasvjeta ove prostore čini uvjetnima za rad kamermana i fotoreportera.

 

Poštivanje kućnog reda

Ulaskom u objekt Parlamentarne skupštine BiH novinari preuzimaju obvezu da njenim prostorima svojim ponašajem ne ometaju radne procese u parlamentarnim radnim tijelima, kao i rad državnih službenika koji ih opslužuju.

Za brigu o poštivanju kućnog reda, pravila odijevanja, te nadzor kretanja gostiju unutar objekta PSBiH zaduženi su sigurnosni djelatnici Službe za zajedničke poslove institucija BiH. Na osnovi vlastite procjene, kao i na zahtjev dužnosnika koji predsjedaju zasjedanjima radnih tijela, djelatnici osiguranja imaju pravo privremeno ili trajno udaljiti iz objekta Parlamentarne skupštine BiH osobe za koja smatraju da krše kućni red i ometaju normalan rad.

 

 

Neki zakoni i odluke relevantni za rad  izvjestitelja iz Parlamentarne skupštine BiH:

 

Tijela koja se u Bosni i Hercegovini bave reguliranjem, odnosno samoreguliranjem medija: