MENI

Početna

Press kutak

RAD NOVINARA U PARLAMENTARNOJ SKUPŠTINI BiH

Rad Parlamentarne skupštine BiH (PSBiH) je javan i prema Ustavu Bosne i Hercegovine i prema poslovnicima domova, zbog čega je PSBiH obavezna da svoje odluke učini dostupnim širokoj javnosti. Time je određen i odnos najvišeg zakonodavnog organa Bosne i Hercegovine prema medijima i parlamentarnim izvještačima, pa se u tom pravcu neprestano ulaže trud da se olakša i pristup informacijama i njihov plasman prema krajnjim korisnicima.

 

Akreditiranje novinara

Za akreditiranje parlamentarnih izvještača zadužen je Sektor za odnose s javnošću, a zahtjevi za akreditiranje dostavljaju se posredstvom elektronske pošte na adresu [email protected]. Pri tome se poštuje princip da se akreditiraju medijske kuće, tako da je reporterima za ulazak u zgradu Parlamentarne skupštine BiH i praćenje nekog od najavljenih zbivanja dovoljna samo validna novinarska iskaznica akreditirane redakcije za koju radi.

Odsjek za unutrašnje osiguranje Službe za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine vrši registraciju novinara na ulasku u objekat, njihov i kontradiverzioni pregled opreme (kamere, fotoaparati, uređaji za tonsko snimanje, rasvjeta, kablovi i ostala oprema), te izdavanje privremenih propusnica sa oznakom "PRESS".

 

Proces izvještavanja

Sektor za odnose s javnošću redovno distribuira sedmični pregled zbivanja u Parlamentarnoj skupštini BiH, na osnovu kojeg reporteri mogu blagovremeno planirati svoj rad. Ovaj pregled novinarima se dostavlja elektronskom poštom, a dostupan je i na službenoj veb-stranici Parlamentarne skupštine BiH, kao i na oglasnim pločama u objektu PSBiH. Sjednice koje iz objektivnih okolnosti (hitnosti sazivanja ili iz drugih razloga) nisu obuhvaćene sedmičnom najavom ažurno se i na dnevnoj osnovi najavljuju u kalendaru zbivanja na službenoj veb-stranici PSBiH, tako da on predstavlja najpouzdaniji pregled događanja.

Sjednice radnih tijela Parlamentarne skupštine BiH otvorene su za prisustvo medija, osim u slučajevima kada se na njima raspravlja o temama koje su označene oznakom tajno ili se raspravlja o zaštićenim ličnim pravima građana. Takve sjednice obavezno se posebno označe u najavama zbivanja koje distribuira Sektor za odnose s javnošću. U rijetkim situacijama, predsjedavajući radnog tijela koje zasjeda ima pravo sam ili uz konsultacije s kolegama odlučiti da sjednica bude zatvorena i neposredno pred njen početak.    

 

Rad snimatelja

Do prelaska na sistem interne televizije i početka praćenja parlamentarnih zbivanja fiksnim kamerama, snimatelji su dužni pridržavati se uputa službi sigurnosti o kretanju i pozicioniranju kamera u salama tako da se ne ometa normalan rad i komunikacija učesnika zasjedanja i sastanaka. Također, od kamermana i fotoreportera očekuje se da poštuju upute sigurnosnih radnika o vremenu predviđenom za snimanje, ako je to vrijeme ograničeno.    

Obrazac za najavu reportera / reporterske ekipe

 

Novinarska soba

S ciljem stvaranja boljih uslova za rad reportera, u Parlamentarnoj skupštini BiH uspostavljena je Novinarska soba kao prostor koji je na usluzi prvenstveno novinarima/izvještačima o zbivanjima u ovom zakonodavnom organu.

Novinarska soba otvorena je od 9 do 17 sati. Međutim, za vrijeme plenarnih zasjedanja domova Parlamentarne skupštine, kao i zasjedanja radnih tijela/komisija PSBiH, radno vrijeme se produžava u zavisnosti od trajanja zasjedanja. Novinarska soba zaključava se najduže 60 minuta nakon okončanja rada sjednica.

Prostor je opremljen određenim brojem desktop-računara, a za kvalitetan rad osiguran je i Wi-Fi signal za mobilne elektronske uređaje.

 

Sala za pres-konferencije

Prostor koji je namjenski opremljen za održavanje konferencija za medije nalazi se na drugom spratu zgrade Parlamentarne skupštine BiH (sala 3) i namijenjen je za neposredno obraćanje zvaničnika novinarima.

Sala je opremljena odgovarajućim govornicama, mikrofonima i razglasom te opremom za distribuciju tonskog signala. Raspolaže s 50 sjedećih mjesta za goste i novinare.

 

Prostor za ad hoc izjave

Na drugom i četvrtom spratu zgrade Parlamentarne skupštine, u neposrednoj blizini Bijele i Plave sale, nalaze se govornice predviđene za nenajavljene ili ranije najavljene izjave zvaničnika. Novinari ih mogu koristiti za snimanje izjava prije, tokom i neposredno nakon određenih zbivanja,a pojačana rasvjeta ove prostore čini uslovnim za rad kamermana i fotoreportera.

 

Poštivanje kućnog reda

Ulaskom u zgradu Parlamentarne skupštine BiH novinari preuzimaju obavezu da u njenim prostorima svojim ponašanjem ne ometaju radne procese u skupštinskim radnim tijelima, kao i rad državnih službenika koji ih opslužuju.

Za poštivanje kućnog reda, pravila odijevanja, te nadzor kretanja gostiju unutar zgrade PSBiH zaduženi su sigurnosni radnici Službe za zajedničke poslove institucija BiH. Na osnovu vlastite procjene, kao i zahtjeva zvaničnika koji predsjedavaju zasjedanjima radnih tijela, radnici osiguranja imaju pravo da lica za koja smatraju da krše kućni red i ometaju normalan rad privremeno ili trajno udalje iz zgrade Parlamentarne skupštine BiH.

 

Neki zakoni i odluke relevantni za rad izvještača iz Parlamentarne skupštine BiH:

Tijela koja se u Bosni i Hercegovini bave reguliranjem, odnosno samoreguliranjem medija: