MENI

Zastupnički dom

Opći podaci

Opći podaci

Zastupnički dom broji 42 člana, od kojih se dvije trećine izravno biraju s teritorija Federacije BiH, a jedna trećina s teritorija Republike Srpske. Kvorum čini većina svih članova izabranih u Zastupnički dom.

U svom radu, Zastupnički dom rukovodi se Ustavom BiH, zakonima i Poslovnikom Zastupničkog doma.

KALENDARI MJESEČNIH AKTIVNOSTI ZASTUPNIČKOG DOMA U MANDATU 2018. - 2022.

KALENDARI MJESEČNIH AKTIVNOSTI ZASTUPNIČKOG DOMA U MANDATU 2014. - 2018.

ORIJENTACIJSKI RADNI PLANOVI I IZVJEŠĆA O RADU ZASTUPNIČKOG DOMA

2023. 

2022. 

2021. 

2020. 

2019. 

2018.

2017. 

2016.

2015.

2014.

2013.

2012.

2010.

2009.

2008.

2007.