MENI

Predstavnički dom

Privremene / Ad hoc komisije

Privremene komisije Doma - Dom svojim zaključkom može, na prijedlog poslanika ili kluba poslanika, osnovati privremene komisije Doma za razmatranje izvršenja ili pripremu određenog akta ili pitanja; ili istražne komisije.

Predlagač je dužan da predloži ciljeve i zadatke a zadaci i sastav komisije utvrđuju se zaključkom Doma.

Trenutno djeluju sljedeće privremene komisije

Privremena istražna komisija Predstavničkog doma za utvrđivanje stanja u pravosudnim institucijama Bosne i Hercegovine
Članovi Privremene istražne komisije: predsjedavajući Damir Arnaut, Zukan Helez, Mirjana Marinković-Lepić, Zlatan Begić, Alma Čolo, Dragan Mektić, Branislav Borenović i Mira Pekić
Komisija počela sa radom: 26.5.2020. godine

Materijali sa sjednica:

(materijali su publicirani u raspoloživim verzijama) 

Konstituirajuća sjednica Privremene istražne komisije Predstavničkog doma

2. sjednica Privremene istražne komisije Predstavničkog doma (4.6.2020. godine)

Poslovnik Privremene istražne komisije Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine za utvrđivanje stanja u pravosudnim institucijama Bosne i Hercegovine

3. sjednica Privremene istražne komisije Predstavničkog doma (16.6.2020. godine)

Program rada Privremene istražne komisije Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH za utvrđivanje stanja u pravosudnim institucijama Bosne i Hercegovine (juni 2020)

4. sjednica Privremene istražne komisije Predstavničkog doma (25.6.2020. godine)

5. sjednica Privremene istražne komisije Predstavničkog doma (2.7.2020. godine)

Prezentacija sudije Okružnog suda u Banja Luci Milana Blagojevića 

6. sjednica Privremene istražne komisije Predstavničkog doma (6.7.2020. godine)

7. sjednica Privremene istražne komisije Predstavničkog doma (23.7.2020. godine) 

8. sjednica Privremene istražne komisije Predstavničkog doma (26.8.2020. godine)

9. sjednica Privremene istražne komisije Predstavničkog doma sa izmjenjenim dnevnim redom (3.9.2020. godine)

10. sjednica Privremene istražne komisije Predstavničkog doma (14.9.2020. godine) 

11. sjednica Privremene istražne komisije Predstavničkog doma (14.9.2020. godine)
 - Prisustvo na sjednici putem video linka sudije Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu Farisa Vehabovića (video zapis)

12. sjednica Privremene istražne komisije Predstavničkog doma (24.9.2020. godine)

13. sjednica Privremene istražne komisije Predstavničkog doma (1.10.2020. godine)

14. sjednica Privremene istražne komisije Predstavničkog doma (5.10.2020. godine)

15. sjednica Privremene istražne komisije Predstavničkog doma (8.10.2020. godine)

16. sjednica Privremene istražne komisije Predstavničkog doma (12.10.2020. godine)

17. sjednica Privremene istražne komisije Predstavničkog doma (14.10.2020. godine)

Istražna komisija Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH za utvrđivanje utroška sredstava Izvozno-kreditne agencije BiH i sredstava prikupljenih i namijenjenih za gradnju puteva
Članovi Istražne komisije:

Šemsudin Mehmedović, Predrag Kožul, Nenad Lalić, Zaim Backović, Damir Bećirović i Salko Sokolović

Komisija počela sa radom: 7.9.2017. godine

Ad- hoc komisije koje su okončale svoj rad: 

Istražna komisija Predstavničkog doma za utvrđivanje stanja u Izvozno - kreditnoj agenciji BiH
Članovi Istražne komisije: Šemsudin Mehmedović, Predrag Kožul, Mensura Beganović, Nenad Lalić, Mirsad Mešić, Dušanka Majkić i Mirsad Isaković
Komisija počela sa radom: 15.6.2016. godine
Komisija okončala rad: 27.6.2017. godine
IZVJEŠTAJ KOMISIJE

Ad-hoc komisije Predstavničkog doma koje su okončale svoj rad 2010 - 2014

Komisija za izbor i imenovanje članova Centralne izborne komisije BiH
Članovi: Drago Kalabić, Zvonko Jurišić, Asim Sarajlić
Komisija počela sa radom: 5.11.2013.
Komisija okončala rad: 5.2.2014.
Komisija za izbor i imenovanje članova Centralne izborne komisije BiH
Članovi: Drago Kalabić, Zvonko Jurišić, Asim Sarajlić
Komisija počela sa radom: 6.9.2012.
Komisija okončala rad: 7.11.2012.
Komisija za izbor i imenovanje članova Centralne izborne komisije BiH
Članovi: Drago Kalabić, Zvonko Jurišić, Asim Sarajlić
Komisija počela sa radom: 26.3.2012.
Komisija okončala rad: 12.6.2012.
Komisija za izbor i imenovanje članova Centralne izborne komisije BiH
Članovi: Drago Kalabić, Zvonko Jurišić, Asim Sarajlić
Komisija počela sa radom: 15.7.2011.
Komisija okončala rad: 15.9.2011.

Ad-hoc komisije Predstavničkog doma koje su okončale svoj rad 2006 - 2010

Istražna komisija za utvrđivanje trošenja donatorskih sredstava
Članovi: Sefer Halilović, predsjedavajući, Denis Bećirović, Adem Huskić, Slavko Jovičić, Velimir Jukić, Šemsudin Mehmedović, Mirko Okolić, Vinko Zorić
Komisija okončala rad: 31.10.2010.

Istražna komisija za utvrđivanje trošenja donatosrkih sredstava
Članovi: Sefer Halilović, predsjedavajući, Denis Bećirović, Adem Huskić, Slavko Jovičić, Velimir Jukić, Šemsudin Mehmedović, Mirko Okolić, Vinko Zorić
Komisija počela sa radom: 15.6.2016. godine
Komisija okončala rad: 27.6.2017. godine
IZVJEŠTAJ KOMISIJE

Ad hoc komisija za pripremu izmjena i dopuna, kao i prečišćenog teksta Poslovnika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH
Članovi: Selim Bešlagić, Halid Genjac, Sefer Halilović, Velimir Jukić, Remzija Kadrić, Drago Kalabić, Momčilo Novaković, Vinko Zorić
Komisija okončala rad: 24.8.2010.
Privremena komisija za pripremu Prijedloga zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni Hercegovini 2011. godine
(komisija ponovo aktivirana zaključkom sa 76. sjednice Predstavničkog doma)
Članovi: Halid Genjac, Azra Hadžiahmetović, Milica Marković, Mirjana Malić, Velimir Jukić, Martin Raguž, Mirko Okolić, Branko Dokić, Ljiljana Milašin, Sefer Halilović, Rifat Dolić, Jerko Ivanković-Lijanović i Momčilo Novaković
Komisija okončala rad: 21.5.2010.
Privremena komisija za pripremu Prijedloga zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini 2011. godine
Članovi: Halid Genjac, Azra Hadžiahmetović, Milica Marković, Mirjana Malić, Velimir Jukić, Martin Raguž, Mirko Okolić, Branko Dokić, Ljiljana Milašin, Sefer Halilović, Rifat Dolić, Jerko Ivanković-Lijanović i Momčilo Novaković
Komisija okončala rad: 21.4.2010.
Istražna komisija za provjeru navoda o raspodjeli CEMT dozvola u Ministarstvu komunikacija i prometa BiH
Članovi: Drago Kalabić, Mehmed Suljkanović i Vinko Zorić
Komisija okončala rad: 21.4.2010.
Posebna istražna komisija Predstavničkog doma
Članovi: Sadik Ahmetović, Denis Bećirović, Branko Dokić, Rifat Dolić, Jerko Ivanković Lijanović, Sefer Halilović, Adem Huskić, Milica Marković, Slavko Matić, Hadži Jovan Mitrović, Mirko Okolić i Vinko Zorić
Komisija okončala rad: 4.11.2009.