MENI

Zastupnički dom

Odlučivanje u Zastupničkom domu

Donošenje odluka u Zastupničkom domu

Sukladno Poslovniku Zastupničkog doma, odluke u Domu donose se većinom glasova zastupnika koji su nazočni i koji glasuju. Suzdržani glasovi ubrajaju se u kvorum i ne dodaju se glasovima koji su "za" odnosno "protiv". Zastupnici ulažu napore kako bi većina uključivala najmanje jednu trećinu zastupnika s teritorija svakoga entiteta, osim ako Ustavom BiH i ovim Poslovnikom nije drukčije određeno.

Ako se zastupnik prilikom glasovanja ne očituje "za", "protiv" ili "suzdržan", a nazočan je u dvorani tijekom glasovanja, smatra se "suzdržanim".

U svim slučajevima broj prebrojanih glasova mora biti najmanje jednak kvorumu koji prema Poslovniku čine 22 zastupnika, uz uvjet da je nazočna najmanje po jedna trećina zastupnika iz svakoga entiteta, osim ako za odlučivanje o pojedinim pitanjima Ustavom BiH ili Poslovnikom nije drukčije određeno

Procedure kada većina ne sadrži jednu trećinu glasova s teritorija svakog entiteta

Ako većina glasova ne sadrži jednu trećinu glasova s teritorija svakoga entiteta, predsjedatelj može odrediti stanku u trajanju do 60 minuta tijekom koje Kolegij, u suradnji s predsjedateljima klubova i neovisnim zastupnicima, pokušava naći rješenje.

Ukoliko sporno pitanje nije riješeno nakon stanke, predsjedatelj saziva Kolegij koji, radeći kao povjerenstvo, nastoji u roku od tri dana postići suglasnost.

Ako Kolegij uspije postići suglasnost, o tome obavještava Dom, nakon čega se provodi glasovanje sukladno navedenim načelima (utvrđenim člankom 79. Poslovnika).

Ako Kolegij ne uspije postići suglasnost ili ako postigne suglasnost pronalaženjem novog rješenja koje nije bilo predmetom glasovanja u Domu, odluku donosi većina od ukupnoga broja zastupnika koji su nazočni i koji glasuju, uz uvjet da glasovi «protiv» ne sadrže dvije trećine ili više glasova zastupnika izabranih iz svakog entiteta.

U slučaju nedostatka kvoruma, ako nakon stanke predsjedatelj utvrdi ili glasovanje pokaže da i dalje nema kvoruma, razmatranje spornog pitanja odgađa se za drugu sjednicu.