MENI

Представнички дом

Привремене / ад хок комисије

Привремене комисије Дома - Дом својим закључком може на предлог посланика или клуба посланика формирати привремене комисије Дома за разматрање извршења или припремање одређеног акта или питања или истражне комисије.

Предлагач је дужан да предложи циљеве и задатке а задаци и састав комисије утврђују се закључком Дома.

Тренутно дјелују сљедеће привремене комисије:

Истражна комисија Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ за утврђивање утрошка средстава Извозно-кредитне агенције БиХ и средстава прикупљених и намијењених за градњу путева

Чланови Истражне комисије:

Шемсудин Мехмедовић, Предраг Кожул, Ненад Лалић, Заим Бацковић, Дамир Бећировић и Салко Соколовић

Комисија почела са радом: 07.09.2017. године

Ад- хок комисије које су окончале свој рад 2018.-2022.:

Привремена истражна комисија Представничког дома за утврђивање стања у правосудним институцијама у БиХ
Материјали са сједница:(материјали су публиковани у расположивим верзијама)
Чланови Истражне комисије: предсједавајући Дамир Арнаут, први замјеник предсједавајућег Драган Мектић, Зукан Хлез, Мирјана Маринковић - Лепић, Златан Бегић, Алма Чоло, Бранисалв Бореновић и Мира Пекић
Комисија почела са радом: 26.05.2020. године
Комисија окончала рад: 30.08.2022. године

Конститутивна сједница Привремене истражне комисије Представничког дома

2. сједница Привремене истражне комисије Представничког дома (04.06.2020. године)

Пословник Привремене истражне комисије Представничког дома Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине за утврђивање стања у правосудним институцијама Босне и Херцеговине

3. сjедницa Привремене истражне комисије Представничког дома (16.06.2020.)

Програм рада Привремене истражне комисије Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ за утврђивање стања у правосудним институцијама Босне и Херцеговине (јуни 2020)

4. сједница Привремене истражне комисије Представничког дома (25.06.2020. године)

5. сједница Привремене истражне комисије Представничког дома (2.7.2020. године)

Презентација судије Окружног суда у Бањалуци Милана Благојевића

6. сједница Привремене истражне комисије Представничког дома (6.7.2020. године)

7. сједница Привремене истражне комисије Представничког дома (23.7.2020. године)

8. сједница Привремене истражне комисије Представничког дома (26.8.2020. године)

9. сједница Привремене истражне комисије Представничког дома (03.09.2020. године)

10. сједница Привремене истражне комисије Представничког дома (14.9.2020. године)

11. сједница Привремене истражне комисије Представничког дома (14.9.2020. године)

12. сједница Привремене истражне комисије Представничког дома (24.9.2020. године)

13. сједница Привремене истражне комисије Представничког дома (1.10.2020. године)

14. сједница Привремене истражне комисије Представничког дома (05.10.2020. године)

15. сједница Привремене истражне комисије Представничког дома (8.10.2020. године)

16. сједница Привремене истражне комисије Представничког дома (12.10.2020. године)

17. сједница Привремене истражне комисије Представничког дома (14.10.2020. године)

18. сједница Привремене истражне комисије Представничког дома (02.12.2020. године)

19. сједница Привремене истражне комисије Представничког дома (07.12.2020. године)

20. сједница Привремене истражне комисије Представничког дома (08.12.2020. године)

21. сједница Привремене истражне комисије Представничког дома (15.12.2020. године)

22. сједница Привремене истражне комисије Представничког дома (22.01.2021. године)

23. сједница Привремене истражне комисије Представничког дома (25.01.2021. године)

24. сједница Привремене истражне комисије Представничког дома (02.02.2021. године)

25. сједница Привремене истражне комисије Представничког дома (24.02.2021. године)

26. сједница Привремене истражне комисије Представничког дома (24.02.2021. године)

27. сједница Привремене истражне комисије Представничког дома (29.03.2021. године)

28. сједница Привремене истражне комисије Представничког дома (28.04.2021. године)

29. сједницa Привремене истражне комисије Представничког дома (11.05.2021. године)

30. сједница Привремене истаржне комисије Представничког дома (24.05.2021. године)

31. сједница Привремене истражне комисије Представничког дома (25.05.2021. године)

32. сједница Привремене истражне комисије Представничког дома (17.06.2021. године)

33. сједница Привремене истражне комисије Представничког дома (17.02.2022. године)

34. сједница Привремене истражне комисије Представничког дома (10.03.2022. године)

35. сједница Привремене истражне комисије Представничког дома (08.06.2022. године)

36. сједница Привремене истражне комисије Представничког дома (28.07.2022. године)

37. сједница Привремене истражне комисије Представничког дома (30.08.2022. године)

Аудио записи:
ИЗВЈЕШТАЈ КОМИСИЈЕ

Ад- хок комисије које су окончале свој рад 2014.-2018.:

Истражна комисија Представничког дома за утврђивање стања у Извозно - кредитној агенцији БиХ
Чланови Истражне комисије: Шемсудин Мехмедовић, Предраг Кожул, Менсура Бегановић, Ненад Лалић, Мирсад Мешић, Душанка Мајкић и Мирсад Исаковић
Комисија почела са радом: 15.06.2016. године
Комисија окончала рад: 27.06.2017. године
ИЗВЈЕШТАЈ КОМИСИЈЕ

Ад хок комисије Представничког дома које су окончале свој рад 2010 - 2014

Комисија за избор и именовање чланова Централне изборне комисије БиХ
Чланови: Драго Калабић, Звонко Јуришић, Асим Сарајлић
Комисија почела са радом: 05.11.2013.
Комисија окончала рад: 05.02.2014.
Комисија за избор и именовање чланова Централне изборне комисије БиХ
Чланови: Драго Калабић, Звонко Јуришић, Асим Сарајлић
Комисија почела са радом: 06.09.2012.
Комисија окончала рад: 07.11.2012.
Комисија за избор и именовање чланова Централне изборне комисије БиХ
Чланови: Драго Калабић, Звонко Јуришић, Асим Сарајлић
Комисија почела са радом: 26.03.2012.
Комисија окончала рад: 12.06.2012.
Комисија за избор и именовање чланова Централне изборне комисије БиХ
Чланови: Драго Калабић, Звонко Јуришић, Асим Сарајлић
Комисија почела са радом: 15.07.2011.
Комисија окончала рад: 15.09.2011.

Ад хок комисије Представничког дома које су окончале свој рад 2006 - 2010

Истражна комисија за утврђивање трошења донаторских средстава
Чланови: Сефер Халиловић, предсједавајући, Денис Бећировић, Винко Зорић, Славко Јовичић, Велимир Јукић, Шемсудин Мехмедовић, Мирко Околић, Адем Хускић
Комисија окончала рад: 31.10.2010.
Ад хок комисија за припрему измјена и допуна, као и пречишћеног текста Пословника Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ
Чланови: Селим Бешлагић, Халид Гењац, Винко Зорић, Сефер Халиловић, Велимир Јукић, Ремзија Кадрић, Драго Калабић, Момчило Новаковић
Комисија окончала рад: 24.08.2010.
Привременa комисијa за припрему Предлога закона о попису становништва, домаћинстава и станова у Босни и Херцеговини 2011. године
(комисија поново активирана закључком са 76. сједнице Представничког дома)
Чланови: Халид Гењац, Азра Хаџиахметовић, Милица Марковић, Мирјана Малић, Велимир Јукић, Мартин Рагуж, Мирко Околић, Бранко Докић, Љиљана Милашин, Сефер Халиловић, Рифат Долић, Јерко Иванковић-Лијановић и Момчило Новаковић
Комисија окончала рад: 21.05.2010.
Привременa комисијa за припрему Предлога закона о попису становништва, домаћинстава и станова у Босни и Херцеговини 2011. године
Чланови: Халид Гењац, Азра Хаџиахметовић, Милица Марковић, Мирјана Малић, Велимир Јукић, Мартин Рагуж, Мирко Околић, Бранко Докић, Љиљана Милашин, Сефер Халиловић, Рифат Долић, Јерко Иванковић-Лијановић и Момчило Новаковић
Комисија окончала рад: 21.04.2010.
Истражна комисија за провјеру навода о расподјели ЦЕМТ дозвола у Министарству комуникација и транспорта БиХ
Чланови: Винко Зорић, Драго Калабић и Мехмед Суљкановић
Комисија окончала рад: 21.04.2010.
Посебна истражна комисија Представничког дома
Чланови: Садик Ахметовић, Денис Бећировић, Винко Зорић, Бранко Докић, Рифат Долић, Јерко Иванковић Лијановић, Сефер Халиловић, Адем Хускић, Милица Марковић, Славко Матић, Хаџи Јован Митровић, Мирко Околић
Комисија окончала рад: 04.11.2009.

Ад хок комисије Представничког дома које су окончале свој рад 2002 - 2006

Привремена комисија за припрему приједлога одлуке о измјенама и допунама Пословника Представничког дома

Чланови:

Мирсад Ћеман, Муниб Јусуфовић, Филип Андрић, Момчило Новаковић, Петар Кунић, Јозо Крижановић, Сеад Авдић, Јелина Ђурковић и Мухамед Морањкић

Комисија почела са радом:

Привремена истражна комисија са задатком да испита све околности и процедуру по којој је именован јавни правобранилац Босне и Херцеговине

Чланови:

Муниб Јусуфовић, Никола Шпирић, Изет Хаџић, Винко Зорић, Сеад Авдић, Младен Поточник и Милош Јовановић

Комисија почела са радом:

Комисија Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ за испитивање тзв. случаја "државни удар"

Чланови:

Никола Шпирић, Мартин Рагуж и Шефик Џаферовић

Комисија почела са радом:

Истражна комисија за утврђивање трошења донаторских средстава које је добила Босна и Херцеговина

Чланови:

Адем Хускић, Хазим Фелић, Ненад Мишић, Ружа Сопта, Јозо Крижановић, Младен Поточник, Милорад Живковић, Тихомир Глигорић и Иво Лозанчић

Комисија почела са радом:

Комисија Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ за испитивање тзв. случаја "државни удар"

Чланови:

Изет Хаџић, Бериз Белкић, Љиљана Милићевић, Филип Андрић, Златко Лагумџија, Тихомир Глигорић, Иво Лозанчић и Младен Поточник

Комисија почела са радом:

Комисија Представничког дома за разматрање и сагледавање свих околности везаних за Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о сукобу интереса у институцијама власти Босне и Херцеговине

Чланови:

Никола Шпирић, Мартин Рагуж, Шефик Џаферовић, Мирсад Ћеман, Хасан Муратовић, Петар Кунић, Иво Миро Јовић и један члан Изборне комисије БиХ

Комисија почела са радом:

Истражна комисија ради утврђивања околности хапшења Анте Јелавића, Мирослава Прце и Мирослава Рупчића

Чланови:

Милош Јовановић, Хазим Фелић и Филип Андрић

Комисија почела са радом:

Истражна комисија за утврђивања истине у вези с акцијом СФОР-а на Палама

Чланови:

Љиљана Милићевић, Иво Миро Јовић и Ибрахим Ђедовић

Комисија почела са радом:

Истражна комисија за утврђивање степена радијације осиромашеним ураном и посљедица на здравље грађана БиХ

Чланови:

Абдулах Накаш, Винко Зорић, Јелина Ђурковић, Љиљана Милићевић, Мехмед Суљкановић, Милорад Живковић, Мубера Ушановић, Наџида Млаћо и Иво Лозанчић

Комисија почела са радом:

Истражна комисија за испитивање активности у вези с изградњом царинског терминала у Тузли

Чланови:

Изет Хаџић, Сеад Авдић, Момчило Новаковић, Никола Шпирић, Влатка Комшић и Филип Андрић

Комисија почела са радом:

Комисија за избор генералног ревизора и замјеника главног ревизора

Чланови:

Никола Шпирић, Винко Зорић и Хазим Фелић

Комисија почела са радом:

Истражна комисија за утврђивање девизне штедње грађана БиХ, положене на рачуне банака до 31.3.1992. године

Чланови Истражне комисије:

Изет Хаџић, Љиљана Милићевић, Мехмед Суљкановић, Ружа Сопта, Душанка Мајкић и Филип Андрић

Комисија почела са радом:

Ад хок комисије Представничког дома које су окончале свој рад 2000 - 2002

Привремена комисија за разматрање Приједлога закона о новинској агенцији Босне и Херцеговине "БХ ПРЕСС"

Чланови:

предсједавајући Уставноправне комисије Представничког дома Мирко Бањац, први замјеник предсједавајућег Уставноправне комисије Хилмо Неимарлија, други замјеник предсједавајућег Уставноправне комисије Мариофил Љубић, предсједавајући Комисије за људска права, имиграцију, избјеглице и азил Осман Брка, први замјеник предсједавајућег Милош Јовановић, други замјеник предсједавајућег Миро Грабовац – Титан, предсједавајући Комисије за саобраћај и комуникације Иво Лозанчић, први замјеник предсједавајућег Жељко Билбија, други замјеник предсједавајућег Халил Мехтић

Комисија почела са радом:

Привремена комисија ради утврђивања чињеница у вези с продајом оружја Израелу и Камеруну

Чланови:

Рамиз Вилић, Милош Јовановић, Мирко Бањац, Зденко Вукић, Иво Лозанчић и Халил Мехтић

Комисија почела са радом:

Истражна комисија за испитивање случаја проналаска оружја у Мостару

Чланови:

Миро Грабовац - Титан, Рамиз Вилић, Мирко Мијатовић, Бахрија Османовић, Марко Амиџић, Мариофил Љубић и Зоран Спасојевић

Комисија почела са радом:

Привремена комисија за припрему приједлога одлуке о измјенама и допунама Пословника Представничког дома

Чланови:

Сеад Авдић, Абдурахман Малкић, Емина Заћирагић, Милош Јовановић, Мирко Бањац, Миро Грабовац и Халил Мехтић

Комисија почела са радом: