MENI
24.10.2018.

Održana radionica za službenike Tajništva PSBiH u svezi s izradbom programa pripremnih sastanaka za novi saziv PSBiH

U organizaciji Misije OESS-a u BiH na Jahorini je organizirana radionica za službenike Tajništva Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) s ciljem izradbe programa pripremnih sastanaka za zastupnike i izaslanike novog saziva PSBiH u mandatu 2018. – 2022. godine.

Tijekom radionice, kojoj su nazočili i tajnici Zastupničkog doma i Doma naroda PSBiH Marin Vukoja i Bojan Ninković, prezentirane su ključne pojedinosti o tome kako učinkovito organizirati početak zakonodavnog mandata za nove zastupnike i izaslanike u PSBiH.

Dogovoreno je da se za članove novog saziva PSBiH organizira kraći pripremni sastanak na kome bi bio predstavljen ustroj i rad Tajništva PSBiH, zakonodavni postupak, prava i obveze zastupnika i izaslanika, najvažniji sadržaji web stranice PSBiH, te organizirana simulacija e-sjednice.

Također je dogovoreno da se početkom naredne godine za zastupnike Zastupničkog doma organizira širi informativni seminar na kome bi bio detaljno prezentiran zakonodavni postupak, predstavljena radna tijela PSBiH, kao i međunarodne aktivnosti PSBiH. Sličan informativni seminar sredinom iduće godine bio bi organiziran i za izaslanike Doma naroda PSBiH. (kraj)

 


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću