MENI
1.2.2019

Održana 38. sjednica Nezavisne komisije za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere

Na 38. sjednici Nezavisne komisije za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u krivičnom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine usvojen je Nacrt Izvještaja o radu Nezavisne komisije za 2018. godinu.

Usvojen je i Prijedlog Plana rada Nezavisne komisije za 2019. godinu.

K znanju je primljena predstavka – prigovor zatvorenika Kazneno - popravnog zavoda Zenica, broj 05/6-50-13-27-37-6/18 od 26. decembra 2018. godine.

Članovi Nezavisne komisije utvrdili su i Plan aktivnosti za februar 2019. godine. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću