MENI
11.6.2019.

Održana 60. sjednica Neovisnog odbora

Na 60. sjednici Neovisnog odbora Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine primljeno je k znanju Izvješće o radu Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH za 2018. godinu.

Prethodno, sa trenutnim aktivnostima, ključnim pitanjima i problemima sa kojima se Direkcija susreće u svom radu, članove Odbora upoznali su ravnatelj ove policijske agencije Mirsad Vilić i njegovi zamjenici Ivica Bošnjak i Ranko Vuković.

Također, u okviru utvrđivanja Plana posjeta policijskim agencijama BiH, članovi Neovisnog odbora odlučili su da u mjesecu srpnju posjete Graničnu policiju BiH. (kraj)

 


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću