MENI
5.7.2019

Parlamentarni vojni povjerenik BiH Boško Šiljegović primio u nastupnu posjetu novoimenovanog komandanta EUFOR-a u BiH

Parlamentarni vojni povjerenik BiH Boško Šiljegović primio je danas u nastupnu posjetu novoimenovanog komandanta EUFOR-a u BiH, general – majora Reinharda Trischaka.

Tokom susreta Šiljegović je upoznao generala Trischaka s aktivnostima Ureda parlamentarnog vojnog povjerenika BiH u protekloj godini, kao i sa trenutnim aktivnostima, koje uključuju i pripremu 11. svjetske konferencije ombudsmena za oružane snage, koja će se krajem oktobra ove godine održati u Sarajevu.

General Trischak pokazao je interesovanje za aktivnosti parlamentarnog nadzora sektora odbrane i sigurnosti u BiH, te izrazio želju da se nastavi i unaprijedi uspješna saradnja Misije EUFOR-a sa Uredom parlamentarnog vojnog povjerenika BiH i članovima Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH. (kraj)

 


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću