MENI
10.7.2019

Održana 44. sjednica Nezavisne komisije za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere

Na 44. sjednici Nezavisne komisije za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u krivičnom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čiji je potpisnik Bosna i Hercegovina ili drugi sud u skladu sa zakonom Bosne i Hercegovine primljena je k znanju Informacija o posjeti članova Nezavisne komisije Zavodu za forenzičku psihijatriju Sokolac.

Usvojen je i Finansijski plan i program Nezavisne komisije za 2020. godinu.

K znanju je primljena predstavka broj 05/6-50-17-1250/19.

Članovi Nezavisne komisije utvrdili su i Plan aktivnosti za august 2019. godine. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću