MENI
27.8.2019

Održana 68. sjednica Odbora za žalbe građana

Odbor za žalbe građana Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine na 68. sjednici razmatrao je pet žalbi, od kojih se jedna odnosila na postupanje policijskih službenika Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH, a četiri na postupanje policijskih službenika Granične policije BiH.

Odbor je za četiri predmeta usvojio izvještaje nadležnih policijskih agencija, te utvrdio da su žalbe na postupanje policijskih službenika u tim predmetima neosnovane.

Odgođeno je izjašnjenje Odbora u vezi s jednom žalbom na postupanje policijskih službenika dok se, prema uputstvima Odbora, ne dopuni izvještaj o internom postupku u tom predmetu. (kraj)

 


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću