MENI
23.1.2020

Održana 2. sjednica Komisije za vanjsku trgovinu i carine

Na danas održanoj 2. sjednici Komisije za vanjsku trgovinu i carine Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine za predsjedavajućeg Komisije izabran je poslanik Dragan Bogdanić.

Komisija je prihvatila principe Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sistemu državne pomoći u BiH, čiji je predlagač Vijeće ministara BIH.

Članovi komisije usvojili su izvještaje o radu Vijeća ministara BiH za 2017. i za 2018. godinu, u dijelu nadležnosti ove Komisije koje se odnose na sljedeće institucije:

  • Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH;
  • Ured za veterinarstvo BiH;
  • Upravu BiH za zaštitu zdravlja bilja;
  • Ured za harmonizaciju i koordinaciju sistema plaćanja u poljoprivredi, ishrani i ruralnom razvoju BiH;
  • Agenciju za sigurnost hrane BiH.

Komisija je usvojila i godišnje izvještaje poljoprivrede, prehrane i ruralnog razvoja za Bosnu i Hercegovinu za 2017. i 2018. godinu, čiji je predlagač Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH.

Usvojen je Izvještaj o izdatim ispravama i odbijenim zahtjevima za izdavanje isprava za vanjskotrgovinski promet oružja, vojne opreme i robe posebne namjene za 2017. godinu i Izvještaj o realizaciji izdatih isprava za vanjskotrgovinski promet oružja, vojne opreme i robe posebne namjene za 2017. godinu , čiji je predlagač Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH.

Komisija je usvojila i Izvještaj o radu Upravnog odbora Izvozno-kreditne agencije BIH (IGA) za 2018. godinu. Uz ovaj Izvještaj Komisija je usvojila i zaključak u kome se od svih nadležnih institucija traži da što prije predlože članove Međuministarskog vijeća, te da to Vijeće što prije profunkcionira.

K znanju je primljena Informacija o stanju IGA BiH.

Komisija je usvojila Izvještaj o radu Komisije za vanjsku trgovinu i carine za 2018. godinu.

Sa dnevnog reda današnje sjednice Komisije skinut je Prijedlog orijentacionog radnog plana Komisije za vanjsku trgovinu i carine za 2020. godinu. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću