MENI
11.2.2020

Održana 2. sjednica Zajedničke komisije za ekonomske reforme i razvoj

Na 2. sjednici Zajedničke komisije za ekonomske reforme i razvoj Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) nisu podržani izvještaji o radu Vijeća ministara BiH za 2017. i 2018. godinu.

Zajednička komisija nije podržala inicijativu delegata Denisa Bećirovića kojom se „zadužuje Vijeće ministara BiH da, najkasnije u roku od 60 dana od usvajanja ove inicijative u Domu naroda PSBiH, pripremi i u parlamentarnu proceduru dostavi cjelovitu Informaciju Vijeća ministara BiH o dosadašnjoj realizaciji Agende 2030, koju je usvojila država Bosna i Hercegovina, kao članica Ujedinjenih nacija, s prijedlogom konkretnih mjera i aktivnosti koje će doprinijeti realizaciji ciljeva održivog razvoja unutar države“.

Zajednička komisija nije primila k znanju Informaciju o realizaciji inicijative za utvrđivanje maksimalnog iznosa marže distributera nafte i naftnih derivata. Nakon rasprave o ovoj Informaciji, Zajednička komisija prema Kolegiju Predstavničkog doma PSBiH uputila je zaključak da se od Vijeća ministara BiH zatraži da, u roku od 90 dana, dostavi novu Informaciju s prijedlogom mjera za utvrđivanje maksimalnog iznosa marže distributera nafte i naftnih derivata.

Zajednička komisija nije usvojila Prijedlog izvještaja o radu Zajedničke komisije za ekonomske reforme i razvoj PSBiH za 2018. godinu.

Usvojen je Orijentacioni radni plan Zajedničke komisije za ekonomske reforme i razvoj PSBiH za 2020. godinu. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću