MENI
12.2.2020

Održana 5. sjednica Komisije za finansije i budžet Doma naroda

Na 5. sjednici Komisije za finansije i budžet Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) podržan je, u drugom čitanju, Prijedlog zakona o osiguranju depozita u bankama Bosne i Hercegovine (P.Z.E.I), čiji je predlagač Vijeće ministara BiH.

U drugom čitanju podržan je i Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine, čiji je predlagač Predstavnički dom PSBiH.

Komisija je usvojila Godišnje izvještaje Centralne banke BiH za 2018. godinu.

Usvojen je i Izvještaj o radu Ureda za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine za 2018. godinu. Uz ovaj Izvještaj, Komisija je usvojila zaključak kojim se Vijeće ministara BiH zadužuje da osigura finansijska sredstva za optimalan rad Ureda za razmatranje žalbi BiH.

Prihvaćena je Informacija o stanju javne zaduženosti Bosne i Hercegovine na da 31. 12. 2018. godine.

Komisija je usvojila i izvještaje o pregledanom stanju finansijskog poslovanja političkih stranaka u 2016. i 2017. godini. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću