MENI
13.2.2020

Parlamentarni vojni povjerenik BiH Boško Šiljegović primio operativnog komandanta snaga EU za operaciju „Altea“ i zamjenika načelnika Štaba Vrhovne komande savezničkih snaga za Evropu

Parlamentarni vojni povjerenik BiH Boško Šiljegović primio je danas u Sarajevu operativnog komandanta snaga Evropske unije za operaciju „Altea“ i zamjenika načelnika Štaba Vrhovne komande savezničkih snaga za Evropu general – pukovnika Oliviera Rittmanna, koji boravi u zvaničnoj posjeti našoj zemlji.

U razgovoru, u kome je učestvovao i komandant snaga EUFOR-a u BiH general – major Reinhard Trischak, Šiljegović je visoke goste upoznao sa radom Ureda parlamentarnog vojnog povjerenika BiH, kao i sa zakonskim ovlaštenjima i načinima pomoći u zaštiti prava profesionalnih vojnih lica i kadeta u Oružanim snagama BiH (OSBiH).

Ističući činjenicu da institucija parlamentarnog vojnog povjerenika BiH, kao jedina te vrste u zemljama regiona, postoji i radi punih deset godina, Šiljegović je ukazao na najčešće predmete žalbi i teškoća s kojima se suočavaju pripadnici OSBiH.

Šiljegović je ocijenio da OSBiH imaju kvalitetan ljudski potencijal, koji se dokazao kako kroz pomoć civilnom stanovništvu i lokalnim zajednicama tako i kroz učešće u misijama mira, te dodao da Ured parlamentarnog vojnog povjerenika BiH ima dobru saradnju sa svim institucijama zakonodavne i izvršne vlasti u BiH.

Zahvaljujući se visokom gostu na posjeti, Šiljegović je naglasio da je saradnja parlamentarnog vojnog povjerenika sa Komandom EUFOR-a u BiH profesionalna i partnerska.

General Rittmann ocijenio je da BiH, uprkos brojnim problemima s kojima se suočava, ima dobre i požrtvovane OSBiH, čiji su pripadnici sposobni da obavljaju i najsloženije vojničke zadatke. Naglasio je značaj civilne kontrole nad oružanim snagama, te podvukao ulogu parlamentarnog vojnog povjerenika u stvaranju boljih uslova za rad i u zaštiti ljudskih prava pripadnika OSBiH.

Ocjenjujući odličnom ocjenom dosadašnju saradnju sa parlamentarnim vojnim povjerenikom, general Trischak rekao je da Ured parlamentarnog vojnog povjerenika BiH predstavlja važan instrument demokratske kontrole nad oružanim snagama, kao i pomoći i podrške pripadnicima OSBiH.

Sagovornici su se osvrnuli i na odličnu organizaciju 11. svjetske konferencije ombudsmena za oružane snage, koja je prošle godine održana u Sarajevu. S tim u vezi, naglašeno je da će Misija EUFOR-a u BiH nastaviti da pruža podršku aktivnostima parlamentarnog vojnog povjerenika BiH. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću