MENI
19.5.2020

Članica Delegacije PSBiH u PSVE i potpredsjednica PSVE Snježana Novaković – Bursać učestvovat će u online diskusiji o saradnji i dijalogu PSVE i parlamenata država članica u vrijeme pandemije COVID-a 19

Članica Delegacije Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Evrope (PSVE) i potpredsjednica PSVE Snježana Novaković – Bursać učestvovat će, na poziv predsjednika PSVE Rika Daemsa, u online diskusiji o saradnji i dijalogu PSVE i parlamenata država članica u vrijeme pandemije koronavirusa (COVID 19), koja će se održati u srijedu, 20. maja ove godine.

Cilj diskusije, u kojoj će, kako je najavljeno, učestvovati predsjednik i 19 potpredsjednika PSVE, bit će razmotreni konkretni vidovi podrške koju PSVE može da pruži parlamentima država članica u ublažavanju posljedica pandemije COVID-a 19, posebno u oblastima poštovanja demokratskih standarda, ljudskih prava i vladavine zakona.

Učesnici diskusije upoznat će se sa sadržajem Toolbox-a, kojeg je Vijeće Evrope razvio tokom trajanja pandemije, a koji sadrži pravne i stručne alate korisne za parlamente svih država članica. Sadržaj ovog Toolbox-a bit će upućen predsjednicima svih 47 parlamenata država članica Vijeća Evrope.

Očekuje se da će tokom ove diskusije biti postignut dogovor da se u svakom od parlamenata država članica organizira događaj (saslušanje, vebinar ili panel – diskusija) posvećen različitim aspektima utjecaja pandemije na oblasti demokratije, ljudskih prava i vladavine zakona. (kraj)

 

 


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću