MENI
29.5.2020

Održana 77. sjednica Odbora za žalbe građana

Odbor za žalbe građana Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine razmatrao je na 77. sjednici jednu žalbu na rad i postupanje policijskih službenika Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH, kao i devet žalbi na rad i postupanje policijskih službenika Granične policije BiH.

Odbor je utvrdio da je žalba na rad i postupanje policijskih službenika Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH neosnovana.

Dvije od devet žalbi na rad i postupanje policijskih službenika Granične policije BiH ocijenjene su osnovanim, dok je za sedam žalbi utvrđeno da su neosnovane.

Razmatranje jedne žalbe na rad i postupanje policijskih službenika Granične policije BiH odgođeno je za narednu sjednicu Odbora radi potrebe da se dodatno razmotre dostavljeni izvještaji o ovom predmetu. (kraj)

 


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću