MENI
25.6.2020

Održana 11. sjednica Komisije za finansije i budžet Predstavničkog doma

Na 11. sjednici Komisije za finansije i budžet Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) podržan je, u drugoj komisijskoj fazi, Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH, čiji su predlagači poslanici Mirjana Marinković-Lepić i Predrag Kojović.

Prihvaćeni su revizorski izvještaji o finansijskom poslovanju institucija BiH za 2017. godinu.

Komisija je usvojila Zbirno mišljenje o finansijskoj reviziji institucija BiH za 2018. godinu, s prijedlozima zaključaka i prilozima 1. i 2. koji čine cjelinu Zbirnog mišljenja. S tim u vezi, Komisija predlaže Predstavničkom domu PSBiH da prihvati 73 izvještaja finansijske revizije institucija BiH za 2018. godinu, od kojih:

   a) 67 izvještaja finansijske revizije institucija BiH čije je finansijsko poslovanje ocijenjeno revizorskim "pozitivnim mišljenjem" i "pozitivnim mišljenjem sa isticanjem predmeta" (po osnovi mišljenja revizora o financijskim izvještajima i po osnovi mišljenja revizora o usklađenosti);

   b) 6 izvještaja finansijske revizije institucija BiH čije je finansijsko poslovanje ocijenjeno revizorskim "mišljenjem s rezervom" i "mišljenjem s rezervom sa skretanjem pažnje"  (po osnovi mišljenja revizora o financijskim izvještajima i po osnovi mišljenja revizora o usklađenosti).

Usvojen je i zaključak kojim se predlaže Predstavničkom domu PSBiH da obavezuje rukovodstva 55 institucija BiH čije je finansijsko poslovanje u 2018. godini ocijenjeno revizorskim "pozitivnim mišljenjem sa skretanjem pažnje" (obuhvaćajući skretanja pažnje uz pozitivna mišljenja revizora o finansijskim izvještajima i/ili uz pozitivna mišljenja revizora o usklađenosti) na poduzimanje svih potrebnih mjera iz nadležnosti svake institucije posebno, kako bi se izbjegle daljnje posljedice pojava na koje je revizija skrenula pažnju pri isticanju predmeta u "pozitivnom mišljenju", a posebno da materijalnost takvih nalaza revizije eventualno ne preraste u buduće kvalifikacije u sljedećem izvještaju revizije.

Zaključeno je i to da se predloži Domu usvajanje predloženih zaključaka Komisije za finansije i budžet za šest institucija BiH sadržanih u pojedinačnim mišljenjima Komisije za svaku instituciju BiH, a čiji su revizorski izvještaji o finansijskom poslovanju za 2018. godinu bila predmetom detaljne analize u Komisiji.

Na kraju, usvojen je i zaključak kojim se Predstavničkom domu PSBiH predlaže da od Jedinice za realizaciju projekta izgradnje Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH (Zavod za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera u BiH), Ministarstva odbrane BiH, Ministarstva vanjskih poslova BiH, Instituta za akreditiranje BiH i Službe za poslove sa strancima BiH da svaka institucija zasebno posveti posebnu pažnju daljnjem jačanju svoga sistema internih kontrola s ciljem povećanja efikasnosti finansijskog poslovanja i pouzdanosti finansijskih izvještaja. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću