MENI
25.6.2020

Održana 8. sjednica Doma naroda

Na 8. sjednici Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sistemu državne pomoći u BiH, čiji je predlagač Vijeće ministara BiH.

Dom je usvojio negativno mišljenje Ustavnopravne komisije o Prijedlogu zakona o prestanku mandata Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH u sadašnjem sastavu, kojeg je, u prvom čitanju, predložio Predstavnički dom PSBiH. Usvajanjem negativnog mišljenja Ustavnopravne komisije ovaj Prijedlog zakona smatra se odbijenim.

Usvojeni su izvještaji o radu komisija Doma naroda PSBiH za 2018. i 2019. godinu i to:

a) Izvještaj o radu Ustavnopravne komisije Doma naroda PSBiH za 2018. i 2019. godinu,

b) Izvještaj o radu Komisije za vanjsku i trgovinsku politiku, carine, saobraćaj i komunikacije Doma naroda PSBiH za 2018. i 2019. godinu,

c) Izvještaj o radu Komisije za finansije i budžet Doma naroda PSBiH za 2018. i 2019. godinu.

Na prijedlog Zajedničkog kolegija oba doma PSBiH usvojena je Odluka o imenovanju članova interparlamentarnih grupa prijateljstva PSBiH za bilateralnu saradnju s parlamentarnim tijelima drugih zemalja. Ovom Odlukom za članove Grupe za susjedne zemije (Hrvatska, Slovenija, Italija, Malta, Srbija, Cma Gora, Grčka, Kipar, Sjeverna Makedonija, Albanija, Mađarska i Austrija) imenovani su: Dragan Čović, Dušanka Majkić, Amir Fazlić, Šemsudin Mehmedović, Snježana Novaković-Bursać, Borjana Kпšto, Mirsad Kukić, Nenad Stevandić, Predrag Kojović, Šemsudin Dedić i Sanja Vulić.

Za članove Grupe za zapadnu Evropu (Njemačka, Švicarska, Holandija, Belgija, Luksemburg, Lihtenštajn, Španija, Norveška, Švedska, Danska, Finska, Island, Francuska, Velika Britanija, lrska i Portugal) imenovani su: Marina Pendeš, Asim Sarajlić, Halid Genjac, Lazar Prodanović, Šemsudin Dedić, Darijana Filipović, Dženan Đonlagić, Vlatko Glavaš, Enver Bijedić, Edita Đapo i Nenad Nešić.

Za članove Grupe za srednju i istočnu Evropu (Ruska Federacija, Ukrajina, Bjelorusija, Litva, Letonija, Estonija, Uzbekistan, Armenija, Tadžikistan, Turkmenistan, Kirgistan, Kazahstan, Poljska, Češka, Slovačka, Turska, Bugarska, Moldavija, Rumunija, Gruzija i Azerbejdžаn) imenovani su: Bariša Čolak, Mladen Bosić, Munib Jusufović, Alma Čolo, Nermin Mandra, Nebojša Radmanović, Ljubica Miljanović, Predrag Kožul, Nada Mladina, Jakov Galić i Mira Pekić.

Za članove Grupe za Aziju (Kina, Indija, Indonezija, Iran, Bangladeš, Filipini, Sjeverna Коrеја, Južna Koreja, Tajland, Brunej, Šri Lanka, Laos, Maldivi, Mongolija, Mijanmar, Singapur, Nepal, Vijetnam, Pakistan i Malezija) imenovani su: Lazar Prodаnović, Munib Jusufović, Zlatko Miletić, Nikola Lovгinović, Saša Magazinović, Aida Baručija, Mirjana Marinković-Lepić, Mirko Šarović i Branislav Borenović.

Za članove Grupe za Afriku i zemlje Bliskog istoka (Egipat, Južnoafrička Republika, Libija i ostale afričke zemlje, Saudijska Arabija, Izrael, Jordan, Liban, Irak, Sirija, Palestina, Kuvajt, Katar, Ujedinjeni Arapski Emirati, Oman, Bahrein i Jemen) imenovani su: Marina Pendeš, Sredoje Nović, Safet Softić, Adil Osmanović, Mijo Matanović i Dragan Mektić.

Za članove Grupe za Sjevernu i Južnu Ameriku, Australiju, Okeaniju i Japan (Australija, Novi Zeland, Japan, Okeanija, zemlje Južne Amerike, Kuba, SAD, Kanada i Meksiko) imenovani su: Lidija Bradara, Mladen Bosić, Šemsudin Mehmedović, Obren Petrović, Zlatan Begić, Damir Amaut, Jasmin Emrić i Dragan Bogdanić.

Dom naroda usvojio je Prijedlog odluke o imenovanju članova PSBiH u Parlamentarni odbor za stabilizaciju i pridruživanje između PSBiH i Evropskog parlamenta (POSP), dostavljen od Zajedničkog kolegija oba doma PSBiH. Prema usvojenom Prijedlogu odluke, u POSP su imenovani sljedeći poslanici i delegati PSBiH:

 1. Nebojša Radmanović,
 2. Lazar Prodanović,
 3. Halid Genjac,
 4. Denis Zvizdić,
 5. Snježana Novaković-Bursać,
 6. Lidija Bradara,
 7. Nikola Lovrinović,
 8. Branislav Borenović,
 9. Saša Magazinović,
 10. Amir Fazlić,
 11. Bariša Čolak,
 12. Denis Bećirović,
 13. Mladen Bosić.

Dom naroda nije podržao ni jednog od kandidata sa rang – liste za imenovanje zamjenika direktora Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije, koju je dostavila Komisija za izbor i praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije.

Dom nije usvojio Izvještaj o radu Nezavisnog odbora kao nezavisnog tijela policijske strukture BiH za 2019. godinu.

Nije usvojena delegatska inicijativa Zlatka Miletića koja glasi: “U skladu s članom 9. i 154. Poslovnika Doma naroda PSBiH, podnosim inicijativu prema Vijeću ministara BiH - Ministarstvu civilnih poslova - da hitno izdvoje finansijska sredstva za rješavanje statusa i problema funkcionisanja Srednje medicinske škole Katoličkog školskog centra “Ivan Pavao II“ – Bihać“.

Dom naroda dao je saglasnost za ratifikaciju:

 • Sporazuma o zajedničkoj javnoj nabavci medicinskih protivmjera za Bosnu i Hercegovinu;
 • Sporazuma o finansiranju i projektu između KfW-a, Frankfurt na Majni (KfW), i Bosne i Hercegovine (primalac), koju zastupa Ministarstvo finansija i trezora, i Federacije Bosne i Hercegovine, koju zastupa Federalno ministarstvo finansija i Federalno ministarstvo prostornog uređenja (agencija za izvođenje projekata), u iznosu od 9.500.000,00 eura – Energetska efikasnost u javnim zgradama;
 • Sporazuma o zajmu (Hitni projekat za COVID-19 za Bosnu i Hercegovinu) između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj. (kraj)

PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću