MENI
26.6.2020

Zakazana 10. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH

Predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Nebojša Radmanović sazvao je 10. sjednicu Predstavničkog doma za utorak, 7. juli 2020. godine, sa početkom u 11 sati.

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

U skladu s članom 167. Poslovnika, na početku sjednice, a prije rasprave o dnevnom redu, poslanicima će biti omogućeno postavljanje poslaničkih pitanja u usmenoj formi.

 1. Usvajanje Zapisnika 9. sjednice Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH;
 2. Komentari na dobivene odgovore na poslanička pitanja;
 3. Zahtjev poslanika: Nikole Lovrinovića, Predraga Kožula, Borjane Krišto, Darijane Filipović, Mije Matanovića, Adila Osmanovića, Safeta Softića, Alme Čolo, Šemsudina Dedića, Halida Genjca, Nermina Mandre, Šemsudina Mehmedovića, Edina Mušića i Denisa Zvizdićaza razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine po hitnom postupku, u skladu s članom 133. Poslovnika, broj: 01-02-1-1263/20 od 26. 6. 2020;
 4. Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Krivičnog zakona Bоsne i Hercegovine,predlagači: poslanici Saša Magazinović, Jasmin Emrić i Šemsudin Mehmedović, broj: 01-02-1-1955/18 od 29. 3. 2019, skraćeni postupak (drugo čitanje);
 5. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bоsne i Hercegovine,predlagači: poslanici Mirjana Marinković-Lepić i Predrag Kojović, broj: 01-02-1-840/19 od 18. 4. 2019, skraćeni postupak (drugo čitanje);
 6. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona Bоsne i Hercegovine, predlagači: poslanici Dženan Đonlagić, Zlatan Begić, Vlatko Glavaš i Enver Bijedić, broj: 01-02-1-316/20 od 5. 2. 2020, s Mišljenjem Ustavnopravne komisije;
 7. Prijedlog zakona o izboru sudija Ustavnog suda Bоsne i Hercegovine koje je prethodno birao predsjednik Evropskog suda za ljudska prava, predlagači: poslanici Nebojša Radmanović, Snježana Novaković-Bursać, Nenad Stevandić, Nenad Nešić, Jakov Galić, Obren Petrović, Dragan Bogdanić, Sanja Vulić, Ljubica Miljanović, Borjana Krišto, Nikola Lovrinović, Mijo Matanović, Predrag Kožul i Darijana Filipović, broj: 01-02-1-550/20 od 25. 2. 2020. (prvo čitanje);
 8. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini,predlagač: poslanica Aida Baručija, broj: 01-02-1-222/19 od 26. 2. 2019. (prvo čitanje);
 9. Prijedlog amandmana II.na Ustav Bоsne i Hercegovine,predlagači: poslaniciPredrag Kojović, Mirjana Marinković-Lepić, Aida Baručija i Damir Arnaut, broj: 01-01-1-762/20 od
  6. 4. 2020. (prvo čitanje);
 10. Prijedlog zakona o mjeriteljstvu Bоsne i Hercegovine,predlagači: poslanici Denis Zvizdić, Adil Osmanović, Šemsudin Mehmedović, Safet Softić, Halid Genjac, Alma Čolo, Edin Mušić, Nermin Mandra i Šemsudin Dedić, broj: 01-02-1-589-1/20 od 28. 5. 2020. (prvo čitanje);
 11. Izvještaj Zajedničke komisije oba doma Parlamentarne skupštine BiH o postizanju identičnog teksta Zakona o izmjenama Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bоsne i Hercegovine (predlagač: Vijeće ministara BiH, broj: 01,02-02-1-2015/17 od 9. 8. 2017. i 27. 9. 2017);
 12. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Prijedlogu poslanika Damira Arnauta za uvrštavanje nove tačke u dnevni red 9. sjednice Predstavničkog doma koja glasi: Prijedlog zakona o sprečavanju sukoba interesa u institucijama Bosne i Hercegovine, predlagači: poslanici Saša Magazinović, Damir Arnaut i Jasmin Emrić, 01-02-1-1142/20, veza broj: 01-02-1-2573/18 od 11. 6. 2020;
 13. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Zahtjevu poslanika: Mirka Šarovića, Dragana Mektića, Mire Pekić, Branislava Borenovića, Predraga Kojovića, Aide Baručije, Mirjane Marinković-Lepić, Damira Arnauta, Nermina Nikšića, Saše Magazinovića, Nade Mladine i Zukana Heleza za iniciranje glasanja o rekonstrukciji Vijeća ministara BiH (smjena zamjenika ministra civilnih poslova BiH), broj: 01-50-1-924/20 od 11. 6. 2020;
 14. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Zahtjevu Vijeća ministara BiH za razmatranje Prijedloga zakona o privremenim mjerama u radu pravosudnih i drugih organa Bosne i Hercegovine za vrijeme stanja prirodne ili druge nesreće na teritoriji Bosne i Hercegovine po hitnom postupku, u skladu s članom 133. Poslovnika, broj: 01,02-02-1-865/20 od 11. 6. 2020;
 15. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Prijedlogu zakona o izmjeni i dopunama Zakona o plaćama i drugim naknadama u sudskim i tužilačkim institucijama Bоsne i Hercegovine, predlagač: Vijeće ministara BiH, broj: 01,02-02-1-596/20 od 11. 6. 2020. (zakon u prvom čitanju);
 16. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Prijedlogu zakona o vanrednim mjerama štednje u institucijama Bosne i Hercegovine uslijed pandemije COVID-19, predlagač: poslanik Damir Arnaut (zakon po hitnom postupku), broj: 01-02-1-734-1/20 od 11. 6. 2020;
 17. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Izvještaju o izvršenoj reviziji učinka o temi: “Upravljanje troškovima prijevoza u institucijama BiH”, podnosilac: Ured za reviziju institucija BiH, broj: 01/4-16-1-1963/19 od 11. 6. 2020;
 18. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Prijedlogu zaključka iz Mišljenja Komisije za finansije i budžet Predstavničkog doma o Izvještaju o izvršenoj reviziji učinka o temi: “Upravljanje troškovima prijevoza u institucijama BiH”, podnosilac: Ured za reviziju institucija BiH, koji glasi: „Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH traži od Vijeća ministara BiH da, u roku od tri mjeseca, izvijesti Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH o planiranim i preduzetim aktivnostima na realizaciji preporuka iz Izvještaja o izvršenoj reviziji učinka o temi: “Upravljanje troškovima prijevoza u institucijama BiH”, te da o preduzetim aktivnostima upozna Ured za reviziju institucija BiH.“, broj: 01-50-1-15-9/20, veza broj: 01/4-16-1-1963/19 od 11. 6. 2020;
 19. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Izvještaju o aktivnostima Ureda za reviziju institucija BiH za 2019. godinu, broj: 01,01/4-16-10-763/20 od 11. 6. 2020;
 20. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Izvještaju o radu parlamentarnog vojnog povjerenika BiH za 2019. godinu, broj: 05/3-37-4-291/20 od 3. 2. 2020;
 21. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Planu rada Nezavisnog odbora kao nezavisnog tijela policijske strukture BiH za 2020. godinu, broj: 01,02,05/1-50-15-408/20 od 11. 6. 2020;
 22. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Izvještaju o radu Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine BiH za 2019. godinu, broj: 05/2-50-18-450/20 od 11. 6. 2020;
 23. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Izvještaju o radu i Finansijskom izvještaju Agencije za poštanski saobraćaj BiH za 2019. godinu, broj: 01,02-50-18-594/20 od 11. 6. 2020;
 24. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Godišnjim izvještajima Centralne banke BiH za 2019. godinu, broj: 01-16-1-740/20 od 11. 6. 2020;
 25. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Izvještaju o radu Državne regulatorne komisije za električnu energiju u 2019. godini, broj: 01,02-50-18-773/20 od 11. 6. 2020;
 26. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Specijalnom izvještaju o pravu na slobodu mirnog okupljanja, podnosilac: Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH, broj: 01,02-50-18-641/20 od 11. 6. 2020;
 27. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Specijalnom izvještaju o iskustvima u primjeni Zakona o slobodi pristupa informacijama u BiH, podnosilac: Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH, broj: 01,02-50-18-678/20 od 11. 6. 2020;
 28. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Prijedlogu zaključka poslanice Mirjane Marinković-Lepić povodom rasprave o Specijalnom izvještaju o iskustvima u primjeni Zakona o slobodi pristupa informacijama u BiH, podnosilac: Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH, koji glasi: „Da Ministarstvo pravde BiH nastavi proceduru donošenja Zakona o slobodi pristupa informacijama, koji će biti usklađen u cijelosti s međunarodnim standardima, a uzimajući u obzir nalaze Specijalnog izvještaja o primjeni Zakona o slobodi pristupa informacijama, urađenog od strane ombudsmena BiH, stručnog izvještaja „Unapređenje prava pristupa nformacijama u BiH“ od 19. 2. 2018, TAEX-IPA. Rok za dostavu zakona u parlamentarnu proceduru - 1. 12. 2020.“, broj: 01-50-1-15-9/20, veza broj: 01,02-50-18-678/20 od 11. 6. 2020;
 29. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Univerzalnom periodičnom pregledu (UPR) – III. ciklus, podnosilac: Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, broj: 01,02-37-1156/19 od 11. 6. 2020;
 30. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Prijedlogu zaključka poslanika Jasmina Emrića povodom rasprave o osiguravanju sredstava za provođenje Lokalnih izbora 2020. godine, predlagač: poslanik Predrag Kojović, koji glasi: „Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH zadužuje Vijeće ministara BiH da hitno dostavi Predstavničkom domu na razmatranje i usvajanje Prijedlog zakona o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2020. godinu.“, broj: 01-50-1-15-9/20 od 11. 6. 2020;
 31. Godišnji revizorski izvještaj o glavnim nalazima i preporukama za 2017. godinu, podnosilac: Ured za reviziju institucija BiH, broj: 01,02-16-1-1856/18 od 6. 8. 2018;
 32. Izvještaji Ureda za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji institucija BiH za 2017. godinu:
  1) Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za antidopinšku kontrolu BiH, broj: 01-16-1-1748/18 od 30. 7. 2018;
  2) Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za državnu službu BiH, broj: 01-16-1-1749/18 od 30. 7. 2018;
  3) Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za forenzička ispitivanja i vještačenja BiH, broj: 01-16-1-1750/18 od 30. 7. 2018;
  4) Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH, broj: 01-16-1-1751/18 od 30. 7. 2018;
  5) Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za javne nabavke BiH, broj: 01-16-1-1752/18 od 30. 7. 2018;
  6) Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH, broj: 01-16-1-1753/18 od 30. 7. 2018;
  7) Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za nadzor nad tržištem BiH, broj: 01-16-1-1754/18 od 30. 7. 2018;
  8) Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za osiguranje u BiH, broj: 01-16-1-1755/18 od 30. 7. 2018;
  9) Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za policijsku podršku BiH, broj: 01-16-1-1756/18 od 30. 7. 2018;
  10) Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za poštanski saobraćaj BiH, broj: 01-16-1-1757/18 od 30. 7. 2018;
  11) Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje BiH, broj: 01-16-1-1760/18 od 30. 7. 2018;
  12) Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH, broj: 01-16-1-1761/18 od 30. 7. 2018;
  13) Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za rad i zapošljavanje BiH, broj: 01-16-1-1762/18 od 30. 7. 2018;
  14) Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH, broj: 01-16-1-1763/18 od 30. 7. 2018;
  15) Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za sigurnost hrane BiH, broj: 01-16-1-1764/18 od 30. 7. 2018;
  16) Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za statistiku BiH, broj: 01-16-1-1766/18 od 30. 7. 2018;
  17) Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za školovanje i stručno usavršavanje kadrova BiH, broj: 01-16-1-1765/18 od 30. 7. 2018;
  18) Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za promociju stranih investicija u BiH, broj: 01-16-1-1767/18 od 30. 7. 2018;
  19) Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za zaštitu ličnih podataka u BiH, broj: 01-16-1-1768/18 od 30. 7. 2018;
  20) Izvještaj o finansijskoj reviziji Arhiva BiH, broj: 01-16-1-1769/18 od 30. 7. 2018;
  21) Izvještaj o finansijskoj reviziji Centra za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja BiH, broj: 01-16-1-1770/18 od 30. 7. 2018;
  22) Izvještaj o finansijskoj reviziji Centra za uklanjanje mina u BiH – BHMAC, broj: 01-16-1-1771/18 od 30. 7. 2018;
  23) Izvještaj o finansijskoj reviziji Direkcije za civilno zrakoplovstvo BiH, broj: 01-16-1-1772/18 od 30. 7. 2018;
  24) Izvještaj o finansijskoj reviziji Direkcije za ekonomsko planiranje, broj: 01-16-1-1773/18 od 30. 7. 2018;
  25) Izvještaj o finansijskoj reviziji Direkcije za evropske integracije BiH, broj: 01-16-1-1774/18 od 30. 7. 2018;
  26) Izvještaj o finansijskoj reviziji Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH, broj: 01-16-1-1775/18 od 30. 7. 2018;
  27) Izvještaj o finansijskoj reviziji Državne agencije za istrage i zaštitu BiH, broj: 01-16-1-1776/18 od 30. 7. 2018;
  28) Izvještaj o finansijskoj reviziji Državne regulatorne agencije za radijacijsku i nuklearnu sigurnost BiH, broj: 01-16-1-1777/18 od 30. 7. 2018;
  29) Izvještaj o finansijskoj reviziji Fonda za povratak BiH, broj: 01-16-1-1779/18 od 30. 7. 2018;
  30) Izvještaj o finansijskoj reviziji Generalnog sekretarijata Vijeća ministara BiH, broj: 01-16-1-1780/18 od 30. 7. 2018;
  31) Izvještaj o finansijskoj reviziji Granične policije BiH, broj: 01-16-1-1781/18 od 30. 7. 2018;
  32) Izvještaj o finansijskoj reviziji Institucije ombudsmena za zaštitu potrošača BiH, broj: 01-16-1-1782/18 od 30. 7. 2018;
  33) Izvještaj o finansijskoj reviziji Institucije ombudsmena za ljudska prava BiH, broj: 01-16-1-1783/18 od 30. 7. 2018;Ž
  34) Izvještaj o finansijskoj reviziji Instituta za akreditiranje BiH, broj: 01-16-1-1784/18 od 30. 7. 2018;
  35) Izvještaj o finansijskoj reviziji Instituta za intelektualno vlasništvo BiH, broj: 01-16-1-1785/18 od 30. 7. 2018;
  36) Izvještaj o finansijskoj reviziji Instituta za mjeriteljstvo BiH, broj: 01-16-1-1786/18 od 30. 7. 2018;
  37) Izvještaj o finansijskoj reviziji Instituta za nestala lica BiH, broj: 01-16-1-1787/18 od 30. 7. 2018;
  38) Izvještaj o finansijskoj reviziji Instituta za standardizaciju BiH, broj: 01-16-1-1788/18 od 30. 7. 2018;
  39) Izvještaj o finansijskoj reviziji Jedinice za realizaciju projekta za izgradnju Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH, broj: 01-16-1-1789/18 od 30. 7. 2018;
  40) Izvještaj o finansijskoj reviziji Komisije za koncesije BiH, broj: 01-16-1-1790/18 od 30. 7. 2018;
  41) Izvještaj o finansijskoj reviziji Konkurencijskog vijeća BiH, broj: 01-16-1-1791/18 od 30. 7. 2018;
  42) Izvještaj o finansijskoj reviziji Memorijalnog centra Srebrenica-Potočari, spomen-obilježje i mezarje za žrtve genocida iz 1995, broj: 01-16-1-1792/18 od 30. 7. 2018;
  43) Izvještaj o finansijskoj reviziji Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, broj: 01-16-1-1793/18 od 30. 7. 2018;
  44) Izvještaj o finansijskoj reviziji Ministarstva civilnih poslova BiH, broj: 01-16-1-1794/18 od 30. 7. 2018;
  45) Izvještaj o finansijskoj reviziji Ministarstva finansija i trezora BiH, broj: 01-16-1-1795/18 od 30. 7. 2018;
  46) Izvještaj o finansijskoj reviziji Ministarstva komunikacija i prometa BiH, broj: 01-16-1-1796/18 od 30. 7. 2018;
  47) Izvještaj o finansijskoj reviziji Ministarstva odbrane BiH, broj: 01-16-1-1797/18 od 30. 7. 2018;
  48) Izvještaj o finansijskoj reviziji Ministarstva pravde BiH, broj: 01-16-1-1798/18 od 30. 7. 2018;
  49) Izvještaj o finansijskoj reviziji Ministarstva sigurnosti BiH, broj: 01-16-1-1799/18 od 30. 7. 2018;
  50) Izvještaj o finansijskoj reviziji Ministarstva vanjskih poslova BiH, broj: 01-16-1-1800/18 od 30. 7. 2018;
  51) Izvještaj o finansijskoj reviziji Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, broj: 01-16-1-1801/18 od 30. 7. 2018;
  52) Izvještaj o finansijskoj reviziji Odbora državne službe za žalbe, broj: 01-16-1-1802/18 od 30. 7. 2018;
  53) Izvještaj o finansijskoj reviziji Parlamentarne skupštine BiH, broj: 01-16-1-1803/18 od 30. 7. 2018;
  54) Izvještaj o finansijskoj reviziji Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH, broj: 01-16-1-1804/18 od 30. 7. 2018;
  55) Izvještaj o finansijskoj reviziji Pravobranilaštva  BiH, broj: 01-16-1-1805/18 od 30. 7. 2018;
  56) Izvještaj o finansijskoj reviziji Predsjedništva BiH, broj: 01-16-1-1806/18 od 30. 7. 2018;
  57) Izvještaj o finansijskoj reviziji Regulatorne agencije za komunikacije BiH, broj: 01-16-1-1807/18 od 30. 7. 2018;
  58) Izvještaj o finansijskoj reviziji Službe za poslove sa strancima BiH, broj: 01-16-1-1808/18 od 30. 7. 2018;
  59) Izvještaj o finansijskoj reviziji Službe za zajedničke poslove institucija BiH, broj: 01-16-1-1809/18 od 30. 7. 2018;
  60) Izvještaj o finansijskoj reviziji Centralne harmonizacijske jedinice Ministarstva finansija i trezora BiH, broj: 01-16-1-1810/18 od 30. 7. 2018;
  61) Izvještaj o finansijskoj reviziji Centralne izborne komisije BiH, broj: 01-16-1-1811/18 od 30. 7. 2018;
  62) Izvještaj o finansijskoj reviziji Suda BiH, broj: 01-16-1-1812/18 od 30. 7. 2018;
  63) Izvještaj o finansijskoj reviziji Tužilaštva BiH, broj: 01-16-1-1813/18 od 30. 7. 2018;
  64) Izvještaj o finansijskoj reviziji Uprave BiH za zaštitu zdravlja bilja, broj: 01-16-1-1814/18 od 30. 7. 2018;
  65) Izvještaj o finansijskoj reviziji Uprave za indirektno oporezivanje BiH, broj: 01-16-1-1815/18 od 30. 7. 2018;
  66) Izvještaj o finansijskoj reviziji Ureda koordinatora za reformu javne uprave BiH, broj: 01-16-1-1816/18 od 30. 7. 2018;
  67) Izvještaj o finansijskoj reviziji Ureda za harmonizaciju i koordinaciju sistema plaćanja u poljoprivredi, ishrani i ruralnom razvoju BiH, broj: 01-16-1-1817/18 od 30. 7. 2018;
  68) Izvještaj o finansijskoj reviziji Ureda za razmatranje žalbi BiH, broj: 01-16-1-1818/18 od 30. 7. 2018;
  69) Izvještaj o finansijskoj reviziji Ureda za veterinarstvo BiH za 2017. godinu, broj: 01-16-1-1819/18 od 30. 7. 2018;
  70) Izvještaj o finansijskoj reviziji Ureda za zakonodavstvo Vijeća ministara BiH, broj: 01-16-1-1820/18 od 30. 7. 2018;
  71) Izvještaj o finansijskoj reviziji Ustavnog suda BiH, broj: 01-16-1-1821/18 od 30. 7. 2018;
  72) Izvještaj o finansijskoj reviziji Vijeća za državnu pomoć BiH, broj: 01-16-1-1822/18 od 30. 7. 2018;
  73) Izvještaj o finansijskoj reviziji Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH, broj: 01-16-1-1823/18 od 30. 7. 2018;
 33. Godišnji revizorski izvještaj o glavnim nalazima i preporukama za 2018. godinu, podnosilac: Ured za reviziju institucija BiH, broj: 01-16-9-1901/19 od 31. 10. 2019;
 34. Izvještaji Ureda za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji institucija BiH za 2018. godinu:
  1) Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za antidopinšku kontrolu BiH, broj: 01,02-16-1-1379/19 od 6. 8. 2019;
  2) Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za državnu službu BiH, broj: 01,02-16-1-1380/19 od 6. 8. 2019;
  3) Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za forenzička ispitivanja i vještačenja BiH, broj: 01,02-16-1-1381/19 od 6. 8. 2019;
  4) Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH, broj: 01,02-16-1-1382/19 od 6. 8. 2019;
  5) Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za javne nabavke BiH, broj: 01,02-16-1-1383/19 od 6. 8. 2019;
  6) Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH, broj: 01,02-16-1-1384/19 od 6. 8. 2019;
  7) Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za nadzor nad tržištem BiH, broj: 01,02-16-1-1385/19 od 6. 8. 2019;
  8) Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za osiguranje u BiH, broj: 01,02-16-1-1387/19 od 6. 8. 2019;
  9) Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za policijsku podršku BiH, broj: 01,02-16-1-1388/19 od 6. 8. 2019;
  10) Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za poštanski saobraćaj BiH, broj: 01,02-16-1-1389/19 od 6. 8. 2019;
  11) Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje BiH, broj: 01,02-16-1-1390/19 od 6. 8. 2019;
  12) Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH, broj: 01,02-16-1-1391/19 od 6. 8. 2019;
  13) Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za rad i zapošljavanje BiH, broj: 01,02-16-1-1392/19 od 6. 8. 2019;
  14) Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH, broj: 01,02-16-1-1393/19 od 6. 8. 2019;
  15) Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za sigurnost hrane BiH, broj: 01-16-1-1394/19 od 6. 8. 2019;
  16) Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za statistiku BiH, broj: 01,02-16-1-1395/19 od 6. 8. 2019;
  17) Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za školovanje i stručno usavršavanje kadrova BiH, broj: 01,02-16-1-1396/19 od 6. 8. 2019;
  18) Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za promociju stranih investicija u BiH, broj: 01,02-16-1-1397/19 od 6. 8. 2019;
  19) Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za zaštitu ličnih podataka u BiH, broj: 01,02-16-1-1398/19 od 6. 8. 2019;
  20) Izvještaj o finansijskoj reviziji Arhiva BiH, broj: 01,02-16-1-1399/19 od 6. 8. 2019;
  21) Izvještaj o finansijskoj reviziji Centra za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja BiH, broj: 01,02-16-1-1400/19 od 6. 8. 2019;
  22) Izvještaj o finansijskoj reviziji Centra za uklanjanje mina u BiH – BHMAC, broj: 01,02-16-1-1401/19 od 6. 8. 2019;
  23) Izvještaj o finansijskoj reviziji Direkcije za civilno zrakoplovstvo BiH, broj: 01,02-16-1-1402/19 od 6. 8. 2019;
  24) Izvještaj o finansijskoj reviziji Direkcije za ekonomsko planiranje, broj: 01,02-16-1-1403/19 od 6. 8. 2019;
  25) Izvještaj o finansijskoj reviziji Direkcije za evropske integracije BiH, broj: 01,02-16-1-1404/19 od 6. 8. 2019;
  26) Izvještaj o finansijskoj reviziji Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH, broj: 01,02-16-1-1405/19 od 6. 8. 2019;
  27) Izvještaj o finansijskoj reviziji Državne agencije za istrage i zaštitu BiH, broj: 01,02-16-1-1406/19 od 6. 8. 2019;
  28) Izvještaj o finansijskoj reviziji Državne regulatorne agencije za radijacijsku i nuklearnu sigurnost BiH, broj: 01,02-16-1-1407/19 od 6. 8. 2019;
  29) Izvještaj o finansijskoj reviziji Fonda za povratak BiH, broj: 01,02-16-1-1408/19 od 6. 8. 2019;
  30) Izvještaj o finansijskoj reviziji Generalnog sekretarijata Vijeća ministara BiH, broj: 01,02-16-1-1409/19 od 6. 8. 2019;
  31) Izvještaj o finansijskoj reviziji Granične policije BiH, broj: 01,02-16-1-1410/19 od 6. 8. 2019;
  32) Izvještaj o finansijskoj reviziji Institucije ombudsmena za zaštitu potrošača BiH, broj: 01,02-16-1-1411/19 od 6. 8. 2019;
  33) Izvještaj o finansijskoj reviziji Institucije ombudsmena za ljudska prava BiH, broj: 01,02-16-1-1412/19 od 6. 8. 2019;
  34) Izvještaj o finansijskoj reviziji Instituta za akreditiranje BiH, broj: 01,02-16-1-1413/19 od 6. 8. 2019;
  35) Izvještaj o finansijskoj reviziji Instituta za intelektualno vlasništvo BiH, broj: 01,02-16-1-1414/19 od 6. 8. 2019;
  36) Izvještaj o finansijskoj reviziji Instituta za mjeriteljstvo BiH, broj: 01,02-16-1-1415/19 od 6. 8. 2019;
  37) Izvještaj o finansijskoj reviziji Instituta za nestala lica BiH, broj: 01,02-16-1-1416/19 od 6. 8. 2019;
  38) Izvještaj o finansijskoj reviziji Instituta za standardizaciju BiH, broj: 01,02-16-1-1417/19 od 6. 8. 2019;
  39) Izvještaj o finansijskoj reviziji Jedinice za realizaciju projekta za izgradnju Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH, broj: 01,02-16-1-1418/19 od 6. 8. 2019;
  40) Izvještaj o finansijskoj reviziji Komisije za koncesije BiH, broj: 01,02-16-1-1419/19 od 7. 8. 2019;
  41) Izvještaj o finansijskoj reviziji Konkurencijskog vijeća BiH, broj: 01,02-16-1-1424/19 od 7. 8. 2019;
  42) Izvještaj o finansijskoj reviziji Memorijalnog centra Srebrenica-Potočari, spomen-obilježje i mezarje za žrtve genocida iz 1995. godine, broj: 01,02-16-1-1425/19 od 7. 8. 2019;
  43) Izvještaj o finansijskoj reviziji Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, broj: 01,02-16-1-1426/19 od 7. 8. 2019;
  44) Izvještaj o finansijskoj reviziji Ministarstva civilnih poslova BiH, broj: 01,02-16-1-1427/19 od 7. 8. 2019;
  45) Izvještaj o finansijskoj reviziji Ministarstva finansija i trezora BiH, broj: 01,02-16-1-1428/19 od 7. 8. 2019;
  46) Izvještaj o finansijskoj reviziji Ministarstva komunikacija i prometa BiH, broj: 01,02-16-1-1429/19 od 7. 8. 2019;
  47) Izvještaj o finansijskoj reviziji Ministarstva odbrane BiH, broj: 01,02-16-1-1430/19 od 7. 8. 2019;
  48) Izvještaj o finansijskoj reviziji Ministarstva pravde BiH, broj: 01,02-16-1-1431/19 od 7. 8. 2019;
  49) Izvještaj o finansijskoj reviziji Ministarstva sigurnosti BiH, broj: 01,02-16-1-1432/19 od 7. 8. 2019;
  50) Izvještaj o finansijskoj reviziji Ministarstva vanjskih poslova BiH za 2018. godinu, broj: 01,02-16-1-1433/19 od 7. 8. 2019;
  51) Izvještaj o finansijskoj reviziji Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, broj: 01,02-16-1-1434/19 od 7. 8. 2019;
  52) Izvještaj o finansijskoj reviziji Odbora državne službe za žalbe, broj: 01,02-16-1-1435/19 od 7. 8. 2019;
  53) Izvještaj o finansijskoj reviziji Parlamentarne skupštine BiH, broj: 01,02-16-1-1436/19 od 7. 8. 2019;
  54) Izvještaj o finansijskoj reviziji Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH, broj: 01,02-16-1-1437/19 od 7. 8. 2019;
  55) Izvještaj o finansijskoj reviziji Pravobranilaštva  BiH, broj: 01,02-16-1-1438/19 od 7. 8. 2019;
  56) Izvještaj o finansijskoj reviziji Predsjedništva BiH, broj: 01,02-16-1-1439/19 od 7. 8. 2019;
  57) Izvještaj o finansijskoj reviziji Regulatorne agencije za komunikacije BiH, broj: 01,02-16-1-1440/19 od 7. 8. 2019;
  58) Izvještaj o finansijskoj reviziji Službe za poslove sa strancima BiH, broj: 01,02-16-1-1441/19 od 7. 8. 2019;
  59) Izvještaj o finansijskoj reviziji Službe za zajedničke poslove institucija BiH, broj: 01,02-16-1-1442/19 od 7. 8. 2019;
  60) Izvještaj o finansijskoj reviziji Centralne harmonizacijske jedinice Ministarstva finansija i trezora BiH, broj: 01,02-16-1-1443/19 od 7. 8. 2019;
  61) Izvještaj o finansijskoj reviziji Centralne izborne komisije BiH, broj: 01,02-16-1-1444/19 od 7. 8. 2019;
  62) Izvještaj o finansijskoj reviziji Suda BiH, broj: 01,02-16-1-1445/19 od 7. 8. 2019;
  63) Izvještaj o finansijskoj reviziji Tužilaštva BiH, broj: 01,02-16-1-1446/19 od 7. 8. 2019;
  64) Izvještaj o finansijskoj reviziji Uprave BiH za zaštitu zdravlja bilja, broj: 01,02-16-1-1447/19 od 7. 8. 2019;
  65) Izvještaj o finansijskoj reviziji Uprave za indirektno oporezivanje BiH, broj: 01,02-16-1-1448/19 od 7. 8. 2019;
  66) Izvještaj o finansijskoj reviziji Ureda koordinatora za reformu javne uprave BiH, broj: 01,02-16-1-1449/19 od 7. 8. 2019;
  67) Izvještaj o finansijskoj reviziji Ureda za harmonizaciju i koordinaciju sistema plaćanja u poljoprivredi, ishrani i ruralnom razvoju BiH, broj: 01,02-16-1-1450/19 od 7. 8. 2019;
  68) Izvještaj o finansijskoj reviziji Ureda za razmatranje žalbi BiH, broj: 01,02-16-1-1451/19 od 7. 8. 2019;
  69) Izvještaj o finansijskoj reviziji Ureda za veterinarstvo BiH, broj: 01,02-16-1-1452/19 od 7. 8. 2019;
  70) Izvještaj o finansijskoj reviziji Ureda za zakonodavstvo Vijeća ministara BiH, broj: 01,02-16-1-1453/19 od 7. 8. 2019;
  71) Izvještaj o finansijskoj reviziji Ustavnog suda BiH, broj: 01,02-16-1-1454/19 od 7. 8. 2019;
  72) Izvještaj o finansijskoj reviziji Vijeća za državnu pomoć BiH, broj: 01,02-16-1-1455/19 od 7. 8. 2019;
  73) Izvještaj o finansijskoj reviziji Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH, broj: 01,02-16-1-1456/19 od 7. 8. 2019.
 35. Izvještaji o radu komisija Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH za 2018. godinu:
  1) Izvještaj o radu Komisije za ostvarivanje ravnopravnosti spolova, broj: 01/6-50-19-2883/18 od 16. 1. 2020;
  2) Izvještaj o radu Komisije za saobraćaj i komunikacije, broj: 01/5-50-18-2883/18 od 17. 1. 2020;
  3) Izvještaj o radu Komisije za finansije i budžet, broj: 01/4a-50-19-2883/18 od 17. 1. 2020;
  4) Izvještaj o radu Komisije za vanjsku trgovinu i carine, broj: 01/3-50-18-171/20 od 28. 1. 2020;
  5) Izvještaj o radu Ustavnopravne komisije, broj: 01/1-50-18-306/20 od 3. 2. 2020;
  6) Izvještaj o radu Komisije za vanjske poslove, broj: 01/2-50-18-306/20 od 3. 2. 2020;
 36. Izvještaji o radu komisija Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH za 2019. godinu:
  1) Izvještaj o radu Komisije za finansije i budžet, broj: 01/4-50-18-171/20 od 17. 1. 2020;
  2) Izvještaj o radu Ustavnopravne komisije, broj: 01/1-50-18-171/20 od 3. 2. 2020;
  3) Izvještaj o radu Komisije za vanjske poslove, broj: 01/2-50-18-171/20 od 3. 2. 2020;
  4) Izvještaj o radu Komisije za saobraćaj i komunikacije, broj: 01/2-50-18-171/20 od 5. 2. 2020;
  5) Izvještaj o radu Komisije za vanjsku trgovinu i carine, broj: 01/3-50-18-171/20 od 25. 2. 2020;
  6) Izvještaj o radu Komisije za ostvarivanje ravnopravnosti spolova, broj: 01-50-18-171/20 od 26. 2. 2020.
 37. Izvještaji o radu zajedničkih komisija oba doma Parlamentarne skupštine BiH za 2018. godinu:
  1) Izvještaj o radu Zajedničke komisije za administrativne poslove, broj: 03/5-50-19-249/19 od 30. 1. 2019;
  2) Izvještaj o radu Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH, broj: 01,02-50-14-341/20 od 5. 2. 2020;
  3) Izvještaj o radu Zajedničke komisije za evropske integracije, broj: 03/6-50-3-501/20 od 20. 2. 2020;
  4) Izvještaj o radu Zajedničke komisije za ljudska prava, broj: 03/6-50-3-506/20 od 20. 2. 2020;
 38. Izvještaji o radu zajedničkih komisija oba doma Parlamentarne skupštine BiH za 2019. godinu:
  1) Izvještaj o radu Zajedničke komisije za ljudska prava, broj: 03/6-50-14-12-2/20, veza: 03/6-50-18-173/20 od 29. 5. 2020;
 39. Godišnji izvještaj o rezultatima aktivnosti Institucije ombudsmena za ljudska prava BiH za 2019. godinu, broj: 01,02-37-1-988/20 od 21. 5. 2020;
 40. Izvještaj o pitanjima primjene Kodeksa ponašanja poslanika i delegata u Parlamentarnoj skupštini BiH za 2018. godinu, podnosilac: Zajednička komisija za ljudska prava, broj: 03/6-50-14-12-5/20 od 10. 6. 2020;
 41. Izvještaj o pitanjima primjene Kodeksa ponašanja poslanika i delegata u Parlamentarnoj skupštini BiH za 2019. godinu, podnosilac: Zajednička komisija za ljudska prava, broj: 03/6-50-14-12-5/20 od 10. 6. 2020;
 42. Informacija o stanju javne zaduženosti Bosne i Hercegovine na dan 31. 12. 2019, podnosilac: Ministarstvo finansija i trezora BiH, broj: 01-16-1-1231/20 od 23. 6. 2020;
 43. Razmatranje poslaničke inicijative: Predraga Kojovića, Aide Baručije, Mirjane Marinković-Lepić i Damira Arnauta koja glasi: „Na osnovu člana 8. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, podnosimo poslaničku inicijativu kojom se Vijeću ministara BiH nalaže da hitno, a najkasnije u roku od 15 dana, u parlamentarnu proceduru dostavi izmjene i dopune Zakona o javnim nabavkama”, broj: 01-50-1-896/20 od 7. 5. 2020;
 44. Prijedlog odluke o imenovanju članova Komisije za odlučivanje o sukobu interesa, predlagač: Zajednički kolegij oba doma, broj: 01,02-34-1-1259/20 od 25. 6. 2020;
 45. Prijedlog odluke o imenovanju članova Parlamentarne skupštine BiH u Parlamentarni odbor za stabilizaciju i pridruživanje između Parlamentarne skupštine BiH i Evropskog parlamenta, predlagač: Zajednički kolegij oba doma, broj: 01,02-34-1-399-1/20 od 26. 06. 2020;
 46. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o investicionom grantu između Bosne i Hercegovine i Evropske investicione banke, Koridor 5c – izgradnja dionice autoputa Zenica sjever – Žepče jug, poddionica 4: Ponirak – Donja Gračanica, dio 1: Ponirak – Vraca (izlaz iz tunela Zenica), broj: 01,02-21-1-1156/20 od 11. 6. 2020;
 47. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o finansiranju Programa aktivnosti prekogranične saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina za 2018. godinu, između Evropske komisije, Republike Srbije i Bosne i Hercegovine, broj: 01,02-21-1-1197/20 od 17. 6. 2020;
 48. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Ugovora o zajmu (GrCF2 W2 – Projekat javnog prijevoza Sarajevo Dio 2) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj, broj: 01,02-21-1-1198/20 od 17. 6. 2020;
 49. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o finansiranju Programa aktivnosti prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2018-2020, za 2018. godinu, između Evropske komisije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore, broj: 01,02-21-1-1199/20 od 17. 6. 2020;
 50. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Ugovora o zajmu (Projekat Živinice - regionalna deponija za čvrsti otpad) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj, broj: 01,02-21-1-1219/20 od 19. 6. 2020;
 51. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Evropske komisije kojim se mijenja Sporazum o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Evropske komisije u vezi s Interreg IPA programom prekogranične saradnje Hrvatska, Bosna i Hercegovina i Crna Gora za period 2014-2020. (CCI 2014TC1615CB004) u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA II), broj: 01,02-21-1-1220/20 od 19. 6. 2020;
 52. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Ugovora o grantu (Projekat regionalni vodovod Plava voda) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj, koji se odnosi na investicioni grant iz SIDA-EBRD II. programa za komunalno okruženje i klimu, broj: 01,02-21-1-1225/20 od 19. 6. 2020;
 53. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o finansiranju i projektu između Bosne i Hercegovine, koju predstavlja Ministarstvo finansija i trezora BiH, Republike Srpske, koju predstavljaju Ministarstvo finansija i Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju (agencija za izvršenje projekta), i KfW-a, Frankfurt na Majni, u iznosu od 10,000,000,00 eura – Energetska efikasnost u javnim zgradama, broj: 01,02-21-1-1227/20 od 19. 6. 2020. (kraj) 

 

            


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću