MENI
1.7.2020

Zakazana 9. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH

Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine dr. Nikola Špirić sazvao je 9. sjednicu Doma naroda za srijedu, 8. juli 2020. godine sa početkom u 10 sati.


Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:  

U skladu s članom 155. Poslovnika, na početku sjednice, a prije rasprave o dnevnom redu, delegatima će biti omogućeno da postavljaju delegatska pitanja u usmenoj formi. 

 1. Usvajanje Zapisnika 8. sjednice Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH;
 2. Zahtjev za razmatranje Prijedloga zakona o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2020. godinu po hitnom postupku, u skladu s članom 124. Poslovnika, dostavljen od Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, broj: 01-02-1-1266/20 od 26. 6. 2020;
 3. Zahtjev Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH za razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine po hitnom postupku, u skladu s članom 124. Poslovnika, broj: 01-02-1-1263/20 od 26. 6. 2020;
 4. Izvještaj Zajedničke komisije oba doma Parlamentarne skupštine BiH o postizanju identičnog teksta Zakona o izmjenama Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine (predlagač: Vijeće ministara BiH, broj: 01,02-02-1-2015/17 od 9. 8. 2017. i 27. 9. 2017), materijal broj: 01,02-02-1-2015,2/17 od 26. 6. 2020;
 5. Delegatska inicijativa Denisa Bećirovića koja glasi: „Na osnovu člana 9. Poslovnika Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH ('Službeni glasnik BiH', br. 58/14, 88/15, 96/15 i 53/16), podnosim delegatsku inicijativu kojom se zadužuje Vijeće ministara BiH da, najkasnije u roku od šest mjeseci od dana usvajanja ove inicijative u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH, pokrene konkretne aktivnosti s ciljem uvođenja niže stope PDV-a za proizvode esencijalne potrošnje građana, kao i na uvođenju poreza na luksuzne proizvode“, broj: 02-50-6-2166/19 od 13. 12. 2019;
 6. Delegatska inicijativa Denisa Bećirovića koja glasi: „Na osnovu člana 9. Poslovnika Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH ('Službeni glasnik BiH', br. 58/14, 88/15, 96/15 i 53/16), podnosim delegatsku inicijativu kojom se zadužuje Vijeće ministara BiH da, najkasnije u roku od šest mjeseci od dana usvajanja ove inicijative u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH, pripremi i u parlamentarnu proceduru dostavi amandman kojim se mijenja član VI. stav (1) Ustava BiH tako da Ustavni sud BiH ima 12 članova, od kojih predsjednik Evropskog suda za ljudska prava, nakon konsultacija s Predsjedništvom BiH, bira šest članova Ustavnog suda BiH“, broj: 02-50-6-430/20 od 14. 2. 2020;
 7. Delegatska inicijativa Denisa Bećirovića koja glasi: „Na osnovu člana 9. Poslovnika Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH ('Službeni glasnik BiH', br. 58/14, 88/15, 96/15 i 53/16), podnosim delegatsku inicijativu kojom Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH poziva entitetske vlade da, najkasnije u roku od 120 dana od dana usvajanja ove inicijative, pripreme i u parlamentarnu proceduru dostave amandmane na ustave bh. entiteta Republike Srpske i Federacije BiH kojima bi se osiguralo da: 1. svi narodi i građani na cijeloj državnoj teritoriji Bosne i Hercegovine budu potpuno ravnopravni; 2. da Vijeće naroda u bh. entitetu Republika Srpska dobije jednake ustavne nadležnosti kakve ima i Dom naroda u Parlamentu bh. entiteta Federacija BiH; 3. da se ukinu i druga asimetrična rješenja u ustavima bh. entiteta“, broj: 02-50-6-1131/20 od 9. 6. 2020;
 8. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o imenovanju članova parlamentarnih delegacija („Službeni glasnik BiH“, broj 4/20);
 9. Prijedlog odluke o imenovanju članova Komisije za odlučivanje o sukobu interesa, predlagač: Zajednički kolegij oba doma Parlamentarne skupštine BiH, broj: 01,02-34-1-1259/20 od 25. 6. 2020;
 10. Prijedlog odluke o razrješenju sekretara Zajedničke službe Sekretarijata Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine;
 11. Prijedlog odluke o imenovanju sekretara Zajedničke službe Sekretarijata Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine;
 12. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o investicionom grantu između Bosne i Hercegovine i Evropske investicione banke, Koridor 5c – izgradnja dionice autoputa Zenica sjever – Žepče jug, poddionica 4: Ponirak – Donja Gračanica, dio 1: Ponirak – Vraca (izlaz iz tunela Zenica), broj: 01,02-21-1-1156/20 od 11. 6. 2020;
 13. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o finansiranju Programa aktivnosti prekogranične saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina za 2018. godinu, između Evropske komisije, Republike Srbije i Bosne i Hercegovine, broj: 01,02-21-1-1197/20 od 17. 6. 2020;
 14. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Ugovora o zajmu (GrCF2 W2 – Projekat javnog prijevoza Sarajevo - Dio 2) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj, broj: 01,02-21-1-1198/20 od 17. 6. 2020;
 15. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o finansiranju Programa aktivnosti prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2018 - 2020, za 2018. godinu, između Evropske komisije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore, broj: 01,02-21-1-1199/20 od 17. 6. 2020;
 16. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Ugovora o zajmu (Projekat Živinice - regionalna deponija za čvrsti otpad) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj, broj: 01,02-21-1-1219/20 od 19. 6. 2020;
 17. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Evropske komisije kojim se mijenja Sporazum o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Evropske komisije u vezi s Interreg IPA programom prekogranične saradnje Hrvatska, Bosna i Hercegovina i Crna Gora za period 2014 - 2020. (CCI 2014TC1615CB004) u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA II), broj: 01,02-21-1-1220/20 od 19. 6. 2020;
 18. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Ugovora o grantu (Projekat regionalni vodovod Plava voda) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj, koji se odnosi na investicioni grant iz SIDA-EBRD II programa za komunalno okruženje i klimu, broj: 01,02-21-1-1225/20 od 19. 6. 2020;
 19. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o finansiranju i projektu između Bosne i Hercegovine, koju predstavlja Ministarstvo finansija i trezora BiH, Republike Srpske, koju predstavljaju Ministarstvo finansija i Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju (agencija za izvršenje projekta), i KfW-a, Frankfurt na Majni, u iznosu od 10,000,000,00 eura – Energetska efikasnost u javnim zgradama, broj: 01,02-21-1-1227/20 od 19. 6. 2020;
 20. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o finansiranju državnog programa aktivnosti za Bosnu i Hercegovinu za 2018. godinu između Bosne i Hercegovine, koju zastupa Direkcija za evropske integracije Vijeća ministara BiH, i Evropske unije, koju zastupa Evropska komisija, broj: 01,02-21-1283/20 od 29. 6. 2020. (kraj)

PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću