MENI
23.7.2020

Održana 11. sjednica Predstavničkog doma

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) potvrdio je na 11. sjednici Odluku predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH kojom je Selmo Cikotić imenovan na poziciju ministra sigurnosti u Vijeću ministara BiH.

Usvojen je, po hitnom postupku, Prijedlog zakona o privremenim mjerama u radu pravosudnih i drugih organa Bosne i Hercegovine za vrijeme stanja prirodne ili druge nesreće na teritoriji Bosne i Hercegovine, čiji je predlagač Vijeće ministara BiH.

Dom je, u drugom čitanju i po skraćenom postupku, usvojio i Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o platama i naknadama u institucijama Bоsne i Hercegovine, čiji su predlagači poslanici Mirjana Marinković-Lepić i Predrag Kojović.

U prvom čitanju usvojen je Prijedlog zakona o dopunama Zakona o prekršajima, čiji je predlagač Vijeće ministara BiH.

Na usaglašavanje Kolegiju Doma, radi nedostatka entitetske većine, upućen je, u drugom čitanju, Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o platama i drugim naknadama u sudskim i tužilačkim institucijama Bоsne i Hercegovine, čiji je predlagač Vijeće ministara BiH.

Radi nedostatka entitetske većine, na usaglašavanje Kolegiju Doma upućen je i Prijedlog zakona o sprečavanju sukoba interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine, čiji su predlagači poslanici Saša Magazinović, Damir Arnaut i Jasmin Emrić.

Predstavnički dom po drugi put nije prihvatio negativno mišljenje Ustavnopravne komisije o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona Bоsne i Hercegovine, čiji su predlagači poslanici Dženan Đonlagić, Zlatan Begić, Vlatko Glavaš i Enver Bijedić. U skladu s Poslovnikom Predstavničkog doma, obustavljen je zakonodavni postupak u vezi s ovim Prijedlogom zakona.

Radi odsustva predlagača, Dom je odgodio raspravu i nije se, u prvom čitanju, izjašnjavao o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopuni Zakona o sudskim taksama u postupku pred Sudom Bosne i Hercegovine, čiji je predlagač Vijeće ministara BiH.

Dom nije usvojio prijedlog poslanika Nermina Nikšića za uvrštavanje nove tačke u dnevni red 10. sjednice Predstavničkog doma PSBiH, koja glasi: „Zahtjev poslanika Nermina Nikšića za razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine po hitnom postupku, u skladu s članom 133. Poslovnika Predstavničkog doma“.

Usvojena je poslanička inicijativa Predraga Kojovića, Aide Baručije, Mirjane Marinković-Lepić i Damira Arnauta koja glasi: „Na osnovu člana 8. Poslovnika Predstavničkog doma PSBiH, podnosimo poslaničku inicijativu kojom se Vijeće ministara BiH nalaže da hitno, a najkasnije u roku od 15 dana, u parlamentarnu proceduru dostavi izmjene i dopune Zakona o javnim nabavkama”.

Na usaglašavanje Kolegiju Doma, radi nedostatka entitetske većine upućena je poslanička inicijativa Mirjane Marinković-Lepić, Damira Arnauta, Predraga Kojovića i Aide Baručije, koja glasi: „Na osnovu člana 8. Poslovnika Predstavničkog doma PSBiH, podnosimo poslaničku inicijativu kojom se sugerira nadležnim državnim i entitetskim institucijama, odnosno institucijama Brčko Distrikta (vlade i zakonodavna tijela), da pripreme i usvoje izmjene i dopune zakona o parničnom postupku, na način da se u njih inkorporiraju odredbe o oslobođenju od plaćanja troškova postupka koji obuhvata i iznos koji bi se stranci priznao na ime nagrade advokatu u slučaju kada stranke zastupa javno pravobranilaštvo, a u skladu sa sudskom praksom Evropskog suda za ljudska prava.”

Na usaglašavanje Kolegiju Doma, radi nedostatka entitetske većine, upućena je i inicijativa poslanika Kluba SDA koja glasi: „Na osnovu člana 8. Poslovnika Predstavničkog doma PSBiH, podnosimo poslaničku inicijativu kojom Predstavnički dom PSBiH, u skladu s članom 35. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine, obavezuje Vijeće ministara BiH da u roku od 90 dana pripremi prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Sudskoj policiji Bosne i Hercegovine, i to na način da se Sudska policija Bosne i Hercegovine osniva kao osnovna organizaciona jedinica u sastavu Suda Bosne i Hercegovine.”

Predstavnički dom usvojio je Izvještaj o izvršenoj reviziji učinka o temi: „Pravna zaštita u postupcima javnih nabavki pred Uredom za razmatranje žalbi BiH“, čiji je podnosilac Ured za reviziju institucija BiH. Uz ovaj Izvještaj, Dom je usvojio zaključak kojim od Ureda za razmatranje žalbi BiH traži da u roku od šest mjeseci izvijesti Predstavnički dom o planiranim i preduzetim aktivnostima na realizaciji preporuka iz Izvještaja o izvršenoj reviziji učinka o temi: 'Pravna zaštita u postupcima javnih nabavki pred Uredom za razmatranje žalbi BiH', te da o preduzetim aktivnostima upozna Ured za reviziju institucija BiH.

Usvojen je i Izvještaj o izvršenoj reviziji učinka na temu: „Sigurnost proizvoda i integracije u tržište Evropske unije“, čiji je podnosilac Ured za reviziju institucija BiH. Uz ovaj Izvještaj, Dom je usvojio zaključak kojim od Vijeća ministara BiH traži da u roku od tri mjeseca izvijesti Predstavnički dom o planiranim i preduzetim aktivnostima na realizaciji preporuke iz Izvještaja o izvršenoj reviziji učinka o temi: 'Sigurnost proizvoda i integracije u tržište Evropske unije', te da o preduzetim aktivnostima upozna Ured za reviziju institucija BiH.

Dom je usvojio i Izvještaj o izvršenoj reviziji učinka na temu: „Praćenje realizacije preporuka revizije učinka“, čiji je podnosilac Ured za reviziju institucija BiH. Usvojen je i zaključak kojim Predstavnički dom od Vijeća ministara BiH traži da u roku od 30 dana izvijesti Predstavnički dom o tome u kojoj je fazi izrada izmjena Zakona o deminiranju u BiH.

Dom je usvojio i Godišnji konsolidiorani izvještaj interne revizije za 2019. godinu, kao i Konsolidirani izvještaj o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole za 2019. godinu, čiji je podnosilac Ministarstvo finansija i trezora BiH.

U Zajedničku komisiju za usaglašavanje teksta Zakona o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2020. godinu, Predstavnički dom imenovao je poslanike Dragana Bogdanića, Predraga Kožula i Adila Osmanovića.

Dom je izabrao Lejlu Hadžić za članicu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH.

Predstavnički dom usvojio je i Odluku kojom je Branislava Milekić imenovana za članicu Državne regulatorne komisije za električnu energiju iz Republike Srpske. Prethodno je ovu Odluku usvojio i Dom naroda PSBiH.

Dom je dao saglasnost za ratificiranje:

  • Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Rumunije o uzajamnoj zaštiti tajnih podataka,
  • Ugovora Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo (Wipo) iz Marakeša za olakšanje pristupa objavljenim djelima slijepim, slabovidim i licima koja se iz drugog razloga ne mogu koristiti štampom,
  • Izmijenjene konvencije Evropske organizacije za satelitske komunikacije (EUTELSAT),
  • Dodatnog protokola 6. o trgovini uslugama uz Sporazum o izmjeni i pristupanju Centralnoevropskom sporazumu o slobodnoj trgovini (CEFTA 2006.). (kraj)

 

 


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću