MENI
17.9.2020

Poslanica u Predstavničkom domu Snježana Novaković – Bursać i delegat u Domu naroda Lazar Prodanović učestvovali na video – konferenciji Interparlamentarne skupštine pravoslavlja

Poslanica u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) Snježana Novaković – Bursać i delegat u Domu naroda PSBiH Lazar Prodanović učestvovali su danas na 27. plenarnom zasjedanju Interparlamentarne skupštine pravoslavlja, koje je, radi epidemije virusa korona, održano u formatu video – konferencije.

Na otvaranju video – konferencije zamjenik predsjednika Parlamenta Grčke Athanasios Bouras rekao je da i u ovoj godini, koju je obilјežila kriza bez presedana i koja nas je podsjetila na našu ranjivost, ne prestaje da postoji obaveza parlamenata da zauzimaju stav o važnim pitanjima, odnosno da je dužnost parlamentarne diplomacije, kao i svih drugih nivoa vlasti, i svjetovne, a i duhovne, da ulažu svoje napore za opšti interes svih građana, što je ove godine bilo javno zdravlјe.

Sličan stav izrazila je predsjednica Interparlamentarne unije (IPU) Gabrijela Cuevas Barron, koja je rekla da je i u zaklјučcima 5. Svjetske konferencije predsjednika parlamenata, održane u augustu ove godine u Beču u organizaciji IPU i Parlamenta Austrije, naglašena važnost parlamenata od kojih se, kako je podvukla, očekuje da budu na prvoj liniji odbrane u kriznim vremenima. Ona je napomenula da je važno i veće angažovanje mladih parlamentaraca, kao i žena, ali i njegovanje kulturnog i religijskog dijaloga jer su religije, kako je istakla, tu da nađu rješenja za konflikte i nerazumijevanja.

U svojim obraćanjima patrijarh vaseljenski Vartolomej i patrijarh aleksandrijski i cijele Afrike Teodoros II uputili su poruke mira, ali i izrazili svoju zabrinutost zbog, kako su rekli, sve većeg ugrožavanja hrišćanskog svijeta i hrišćanskih svetinja na svim meridijanima. Ocijenivši da je hrišćansko pravoslavlјe idealna platforma za saradnju, patrijarsi su naglasili kako ovakve skupove treba koristiti ne samo za razmjenu mišljenja već i za rješavanje problema.

Skupština je bila izbornog karaktera jer je za predsjedavajućeg Interparlamentarne skupštine pravoslavlja ponovo imenovan Sergei Gavrilov, dok je za generalnog sekretara Grčka predložila Maximosa Charakopoulosa, dosadašnjeg šefa grčke delegacije u Interparlamentarnoj skupštini pravoslavlja, što je jednoglasno i prihvaćeno. Zahvaljujući se učesnicima konferencije na povjerenju, Charakopoulos je rekao da će cilј Interparlamentarne skupštine pravoslavlјa u narednom mandatnom periodu biti institucionalno jačanje ove multilateralne parlamentarne organizacije. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću