MENI
29.10.2020

Članovi Vijeća nacionalnih manjina BiH održali sastanak sa predstavnicima Udruženja nacionalnih manjina Brčko Distrikta BiH

Članovi Vijeća nacionalnih manjina Bosne i Hercegovine održali su danas u Brčkom sastanak sa predstavnicima Udruženja nacionalnih manjina Brčko Distirkta BiH.

Tokom sastanka razgovaralo se o aktivnostima Vijeća nacionalnih manjina BiH i Udruženja nacionalnih manjina Brčko Distrikta BiH, te modalitetima i načinima unapređenja buduće saradnje.

Zajednički je pozdravljeno donošenje Zakona o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina Brčko Distrikta BiH, kao i angažman prvog zamjenika visokog predstavnika u BiH i supervizora za Brčko Distrikt BiH ambasadora Michaela Scanlana na donošenju tog Zakona, radi čega je sinoć, na posebnoj svečanosti, ambasadoru Scanlanu uručena zahvalnica Vijeća nacionalnih manjina BiH.

Predsjedavajući Vijeća Andrija Svatok izrazio je zadovoljstvo donošenjem Zakona o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina Brčko Distrikta BiH, te naglasio da ovaj Zakon predstavlja veliki iskorak kada su pitanju prava i položaj pripadnika nacionalnih manjina, ne samo na teritoriji Brčko Distrikta BiH već i na prostoru cijele države. Ovakva zakonska rješenja i primjena svih njihovih odredbi, kako je rekao, jedini su način ravnopravnog uključivanja pripadnika nacionalnih manjina u život zajednica, te otvaraju mogućnost njihove adekvatne zastupljenosti u lokalnim vijećima i u svim ostalim nivoima vlasti u BiH.

Predstavnici Udruženja nacionalnih manjina Brčko Distrikta BiH upoznali su članove Vijeća o načinu rada Udruženja, te ključnim pitanjima i problemima sa kojima se suočavaju u svom radu. Kako je rečeno, institucije Brčko Distrikta BiH ulažu maksimalne napore za poboljšanje statusa pripadnika manjina, ali je u određenim oblastima, naročito kada je riječ o rješavanju problema stambenog pitanja, socijalne zaštite, uključivanja manjinskih jezika u školske programe, te stipendiranju mladih, potrebno intenzivirati aktivnosti i poboljšati rezultate kako bi se spriječio svaki oblik diskriminacije pripadnika nacionalnih manjina, te omogućio efektivan pristup svim njihovim pravima koja su im zagarantovana.

Bilo je riječi i o predstojećim lokalnim izborima, te je zajednički naglašena važnost kandidiranja i učešća predstavnika nacionalnih manjina s ciljem doprinosa boljem položaju pripadnika nacionalnih manjina u lokalnim zajednicama. S tim u vezi, kako je rečeno, Vijeće nacionalnih manjina BiH, zajedno sa predstavnicima udruženja nacionalnih manjina u BiH, te u saradnji sa Vijećem Evrope, vodi aktivnosti na snažnijem uključivanju predstavnika nacionalnih manjina u izborni proces u BiH, u skladu sa važećim međunarodnim konvencijama u ovoj oblasti.

Zajednički je konstatirano da svaki pojedinac, kao pripadnik određene nacionalne manjine, treba konstantno ukazivati na probleme sa kojima se susreće u životu i radu, ali da je udruživanje i međusobna koordinacija, kroz lokalna udruženja, te kroz izabrane predstavnike u vijeća, savjete i saveze, najbolji način rada, koji će, kako je istaknuto, doprijeniti očuvanju nacionalnog i kulturnog identiteta pripadnika nacionalnih manjina i promoviranju i zaštiti njihovih prava i interesa.

U okviru posjete Brčko Distriktu BiH, članovi Vijeća učestvovali su i na radionici, na kojoj su, u dvije odvojene sesije, predstavnici nevladinog sektora Vehid Šehić i Nataša Predojević govorili o Izbornom zakonu i pravima pripadnika nacionalnih manjina, te o lobiranju i zagovaranju kao svrsishodnim procesima, čiji je cilj legitiman uticaj na javne poltike i socijalne promjene u društvu. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću