MENI
20.11.2020

Predsjedavajuća Delegacije PSBiH u PSVE Alma Čolo učestvovala na video - sjednici Stalnog komiteta PSVE

Predsjedavajuća Delegacije Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Evrope (PSVE) Alma Čolo učestvovala je na video – sjednici Stalnog komiteta PSVE.

Na otvaranju sjednice članovi Komiteta razmijenili su mišljenja sa ministrom za Evropu u Ministarstvu vanjskih poslova Njemačke i specijalnim predstavnikom za njemačko predsjedavanje Komitetom ministara Vijeća Evrope u narednih šest mjeseci Michaelom Rothom. Diskusija je u fokusu imala prioritete na kojima će se aktivno raditi tokom predsjedavanja Njemačke, uključujući prava manjina, veću uključenost mladih u procese Vijeća Evrope, te izazove u sferi umjetne inteligencije.

Povodom obilježavanja 70. godina Evropske konvencije o ljudskim pravima predsjednik Evropskog suda za ljudska prava Robert Spano naglasio je važnost uloge parlamenata u procesu sprovođenje presuda Evropskog suda za ljudska prava. Spano je istaknuo potrebu izmjene zakonodavstva koje je u suprotnosti sa Konvencijom, te najavio izbor dvoje sudija Evropskog suda za ljudska prava tokom redovnog januarskog zasjedanja PSVE.

Članovima Komiteta obratila se i gospođa Čolo, osvrnuvši se na Protokol 16. uz Evropsku konvenciju o ljudskim pravima koji je potpisan 2013. godine i koji daje ovlaštenje Evropskom sudu za ljudska prava da daje savjetodavna mišljenja na zahtjev najviših sudskih instanci država članica Konvencije, a što je u 2019. urađeno samo na zahtjev Kasacionog suda Francuske. Čolo je uputila pitanje Robertu Spanu o tome da li bi veći broj zahtjeva od strane najviših nacionalnih sudova doprinijelo boljem razumijevanju Konvencije i boljoj zaštiti ljudskih prava u zemljama članicama Konvencije. Spano je kazao da se radi o novom mehanizmu koji će u budućnosti sigurno imati veću primjenu i značaj, te svakako doprinijeti efikasnijoj zaštiti ljudskih prava u zemljama članicama Vijeća Evrope.

U okviru rasprave o aktuelnim pitanjima usvojen je Nacrt deklaracije o parlamentarnom doprinosu Atinskoj deklaraciji na temu: „Efikasan odgovor na krizu javnog zdravlja uz puno poštivanje ljudskih prava, demokratije i vladavine zakona" .

Na sjednici su usvojeni nacrti rezolucija o izmjeni Poslovnika PSVE na osnovu izvještaja Franka Schwabea i Ingjerd Schou, s ciljem da se osiguraju alternativne mogućnosti zasjedanja PSVE u uslovima pandemije virusa korona, a što će prvi put biti primijenjeno na predstojećem prvom dijelu redovnog godišnjeg zasjedanja PSVE u januaru 2021. godine. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću