MENI
11.1.2021

Održana 4. sjednica Zajedničke komisije za ekonomske reforme i razvoj

Na 4. sjednici Zajedničke komisije za ekonomske reforme i razvoj Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) podržana je poslanička inicijativa Denisa Zvizdića kojom Predstavnički dom PSBiH zadužuje Vijeće ministara Bosne i Hercegovine da u roku od 30 dana od dana usvajanja ove inicijative, kao nosilac i koordinator aktivnosti, usaglasi sa entitetskim vladama revidirani dokument "Socioekonomske reforme u Bosni i Hercegovini za period 2020. – 2022. godina" i prateći Akcioni plan, imajući u vidu ekonomsku krizu uzrokovanu pandemijom koronavirusa (COVID-19) i neophodne mjere štednje u javnom sektoru i mjere pomoći privredi koje je potrebno preduzeti u narednom periodu u cilju oporavka ekonomije Bosne i Hercegovine“.

Usvojen je i zaključak prema kome je Zajednička komisija za ekonomske reforme i razvoj PSBiH saglasna da se audio - zapisi njenih sjednica objavljuju na web-stranici PSBiH. (kraj)

 

 


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću