MENI
17.2.2021

Članovi Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH boravili u radnoj posjeti Ministarstvu odbrane BiH

Predsjedavajući Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH Asim Sarajlić, zamjenica predsjedavajućeg Zajedničke komisije Dušanka Majkić i članovi Zajedničke komisije Marina Pendeš, Bariša Čolak, Šemsudin Mehmedović, Sredoje Nović, Dženan Đonlagić i Zukan Helez boravili su danas u radnoj posjeti Ministarstvu odbrane BiH.

U okviru radne posjete, koja je organizovana je u oviru redovnih aktivnosti Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH, s aktuelnim stanjem u sektoru odbrane i Oružanim snagama BiH članove Zajedničke komisije upoznali su ministar odbrane BiH Sifet Podžić, zamjenici ministra Mirko Okolić i Mijo Krešić, te generali Oružanih snaga BiH sa načelnikom Zajedničkog štaba Oružanih snaga BiH general – pukovnikom Senadom Mašovićem na čelu.

Tokom sastanka, na kojem je učestvovao i parlamentarni vojni povjerenik Boško Šiljegović, razgovarano o toku provođenja dokumenata “Program reformi Bosne i Hercegovine”, “Pregled odbrane“ i „Plan razvoja i modernizacije Oružanih snaga BiH“, kao i o nizu drugih značajnih pitanja koja karakterišu rad Ministarstva odbrane BiH, te komandi i jedinica Oružanih snaga BiH.

Ministar Podžić i njegovi saradnici informisali su članove Zajedničke komisije o aktuelnom stanju u Ministarstvu odbrane i Oružanim snagama BiH, s posebnim osvrtom na aktivnosti sektora odbrane u vrijeme pandemije virusa korona (COVID – 19).

Ministar Podžić govorio je i aktivnostima pripadnika Oružanih snaga BiH u pomoći civilnim organima vlasti u suzbijanju pandemije COVID – 19, kao i u rješavanju problema izazvanih migrantskom krizom.

Članovi Zajedničke komisije informisani su i o procesu nabavke i zanavljanja materijalno-tehničkih sredstava koja su preduslov za normalno funkcioniranje sektora odbrane. To se posebno odnosi na vozila, helikoptere i rezervne dijelove koji su u funkciji nesmetanog izvršenja misije Oružanih snaga BiH u cjelini.

Bilo je riječi i o procesu  rješavanja  viškova naoružanja, vojne opreme municije i minsko-eksplozivnih sredstava, o operaciji deminiranja i protivminskim akcijama, o statusu nepokretne vojne imovine koja je spremna za predaju entitetskim vladama, kao i o realizaciji odbrambenih aktivnosti koje se odnose na planiranje i izvođenje obuke Oružanih snaga BiH, na civilno-vojnu saradnju, profesionalni razvoj i stručno-specijalističko usavršavanje.

Ministar Podžić govorio je i o aktuelnostima u vezi sa statusnim pitanjima pripadnika Oružanih snaga BiH, kao i o primjeni politike izgradnje integriteta, smanjenja rizika i borbe protiv korupcije.

Članovi Zajedničke komisije ocijenili su da je Ministarstvo odbrane BiH preduzelo značajne korake na implementaciji strateških dokumenata, kao i na realizaciji zaključaka Pregledne konferencije održane sredinom marta 2020. godine. Pozvali su i na dodatni angažman Ministarstva odbrane BiH i Zajedničkog štaba Oružanih snaga BiH na rješavanju problema istaknutih u Godišnjem izvještaju parlamentarnog vojnog povjerenika BiH.

O ovoj radnoj posjeti biće sačinjen izvještaj, koji će biti razmatran na jednoj od narednih sjednica Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću