MENI
22.2.2021

Održan 11. sastanak Parlamentarnog foruma za evropske integracije BiH

Učesnici 11. sastanka Parlamentarnog foruma za evropske integracije Bosne i Hercegovine pozvali su danas u Banjaluci sve nadležne institucije u BiH na intenziviranje aktivnosti s ciljem što skorije realizacije 14 prioriteta iz Mišlјenja Evropske komisije na kandidaturu Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji (EU).

U usvojenoj Zajedničkoj izjavi (tekst Zajedničke izjave u raspoloživoj verziji možete pročitati ovdje) članovi Zajedničke komisije za evropske integracije Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH), Odbora za evropske integracije i regionalnu saradnju Narodne skupštine Republike Srpske, Komisije za evropske integracije Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, Komisije za evropske integracije Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, Komisije za evropske integracije Skupštine Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine i predsjedavajući skupština kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine pozdravili su dosadašnje ostvarene rezultate na izradi sveobuhvatnog nacionalnog programa integriranja, kao i funkcioniranje mehanizma koordinacije.

Na sastanku, čiji je domaćin bio Odbor za evropske integracije i regionalnu saradnju Narodne skupštine RS, a u čijem radu su učestvovali predsjedavajući Zajedničke komisije za evropske integracije PSBiH Nikola Lovrinović i članovi Zajedničke komisije Snježana Novaković – Bursać i Branislav Borenović, šef Delegacije EU i specijalni predstavnik EU u BiH ambasador Johann Sattler upoznao je učesnike sa novom metodologijom politike proširenja EU, prezentirao ključne stavke iz novog Izvještaja o napretku BiH u procesu evropskih integracija, kao i prioritete iz Mišljenja Evropske komisije. S tim u vezi, učesnici sastanka pozdravili su aktivan angažman Delegacije EU u BiH i Specijalnog predstavnika EU u BiH na ohrabrivanju i podsticanju vlasti na svim nivoima u zemlјi u realizaciji zadanih cilјeva u kontekstu procesa evropskih integracija BiH.

Učesnici sastanka Parlamentarnog foruma za evropske integracije BiH upoznati su i sa rezultatima nedavno u Mostaru održane Konferencije predsjedavajućih parlamenata u BiH, na kojoj je usvojen Plan prioriteta za parlamente u BiH za ubrzanje procesa evropskih integracija, te potpisana Zajednička izjava u kojoj su najviši predstavnici parlamenata u BiH izrazili posvećenost i spremnost da poduzmu mjere na provođenju Plana prioriteta i na realizaciji 14 ključnih prioriteta iz Mišlјenja Evropske komisije o zahtjevu BiH za članstvo u EU. U kontekstu rezultata sastanka u Mostaru, učesnici Parlamentarnog foruma za evropske integracije BiH pozdravili su značaj Twinning projekta „Osnaživanje i nastavak podrške parlamentima Bosne i Hercegovine u poslovima evropskih integracija“, čija je implementacija trenutno u toku u parlamentima u BiH.

Učesnici sastanka Parlamentarnog foruma za evropske integracije BiH saslušali su i izvještaje predsjednika/predsjedavajućih odbora/komisija za evropske integracije o aktivnostima u matičnim parlamentima u periodu između dva sastanka Parlamentarnog foruma.

Naglašavajući značaj informiranja institucija i građana BiH o procesu evropskih integracija, kao i promoviranja tog procesa, učesnici sastanka Parlamentarnog foruma pozdravili su značaj Biltena o evropskim integracijama parlamenata u BiH, te izrazili zahvalnost Narodnoj skupštini RS kao domaćinu u izradi četvrtog izdanja Biltena. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću