MENI
4.3.2021

Predsjedavajući Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH Asim Sarajlić i parlamentarni vojni povjerenik BiH Boško Šiljegović učestvovali na predstavljanju Godišnje analize upravljanja personalom u OSBiH

Predsjedavajući Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH Asim Sarajlić i parlamentarni vojni povjerenik BiH Boško Šiljegović učestvovali su danas na predstavljanju Godišnje analize iz oblasti upravljana personalom u Ministarstvu odbrane BiH i Oružanim snagama BiH za 2020. godinu.

Na skupu u organizaciji Ministarstva odbrane BiH ocijenjeno je da su evidentni brojni problemi u vođenju personala Ministarstva odbrane BiH i Oružanih snaga BiH, što se prije svega odnosi na status profesionalnih vojnih lica, na niske plate, posebno vojnika, te veliki odliv stručnih kadrova koji odlaze zbog nezadovoljstva niskim  standardom u odnosu na druge segmenta društva.

Predstavnici Ministarstva odbrane BiH i Oružanih snaga BiH u svojim izlaganjima predstavili su i druge teškoće u vezi sa upravljanjem personalom, posebno probleme izazvane pandemijom virusa korona.

U svom obraćanju učesnicima skupa, predsjedavajući Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH Asim Sarajlić naglasio je potrebu da se što prije izdvoje budžetska sredstva za povećanje plata profesionalnih vojnih lica. Prema riječima Sarajlića, prioritetni zadaci su i održavanje potrebnog nivoa borbene spremnosti, zanavljanje i podmlađivanje vojničkog i oficirskog kadra, kao i priprema i dogradnja normativno - pravnih akata, s ciljem poboljšanja uslova života i rada u Oružanim snagama BiH. Proces upućivanja kadeta na školovanje u inostranstvo, opremanje vojnih lokacija novom opremom i ulaganje dodatnih napora na poboljšanju uslova za rad pripadnika Oružanih snaga BiH također trebaju da budu na listi prioriteta, naglasio je Sarajlić.

Sarajlić i Šiljegović su pozvali su najodgovornije u Ministarstvu odbrane BiH i u Oružanim snagama BiH na saradnju sa Zajedničkom komisijom za odbranu i sigurnost BiH, čiji članovi, kako je rečeno, žele da pomognu u prevazilaženju aktuelnih problema.  S tim u vezi, Sarajlić je učesnike ovog skupa upoznao sa zaključcima sastanka kojeg su članovi Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH 17. februara ove godine održali sa ministrom odbrane BiH Sifetom Podžićem, ministrovim saradnicima i generalima Oružanih snaga BiH. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću