MENI
30.3.2021

Održana 17. sjednica Komisije za vanjske poslove

Na 17. sjednici Komisije za vanjske poslove Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine dato je pozitivno mišljenje i Domu preporučeno davanje saglasnosti za ratificiranje:

  • Sporazuma o zajmu (Program integriranog razvoja koridora rijeka Save i Drine primjenom višefaznog programskog pristupa) između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj,
  • Ugovora o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Evropske investicione banke Koridor 5c „Medakovo – Poprikuše“,
  • Sporazuma o finansiranju Programa aktivnosti prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2018 – 2020 za 2019. godinu, između Evropske unije koju predstavlja Evropska komisija i Bosne i Hercegovine koju predstavlja Direkcija za evropske integracije i Vlade Crne Gore,
  • Amandmana broj 2 na Ugovor o finansiranju zaključen između Bosne i Hercegovine i Evropske investicione banke, dana 19. 5. 2014. u Sarajevu i 5. 6. 2014. u Luksemburgu, s naknadnim izmjenama (Ugovor o finansiranju) – Distribucija električne energije u BiH/B (Fi 83.108 SERAPIS 2010 – 0562),
  • Sporazuma o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Međunarodnog fonda za poljoprivredni razvoj (IFAD) za Projekat poljoprivrednog razvoja i ruralnih preduzeća (READP). (kraj)

PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću