MENI
8.4.2021

Održana 16. sjednica Doma naroda

Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) usvojio je na 16. sjednici u drugom čitanju Prijedlog zakona o privremenim mjerama u radu pravosudnih i drugih organa Bosne i Hercegovine za vrijeme stanja prirodne ili druge nesreće na teritoriji Bosne i Hercegovine, čiji je predlagač Vijeće ministara BiH. S obzirom na to da je ovaj Prijedlog zakona usvojen u različitom tekstu u odnosu na Predstavnički dom, u Zajedničku komisiju za usaglašavanje teksta iz Doma naroda imenovani su delegati Sredoje Nović, Bariša Čolak i Asim Sarajlić.

Dom je, u prvom čitanju, usvojio Prijedlog zakona o dopunama Zakona o parničnom postupku pred Sudom Bosne i Hercegovine, čiji je predlagač Vijeće ministara BiH.

Dom naroda nije usvojio, po hitnom postupku, Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, čiji su predlagači delegati Denis Bećirović i Zlatko Miletić. Dom je prethodno usvojio zahtjev delegata Bećirovića i Miletića da se ovaj Prijedlog zakona razmatra po hitnom zakonodavnom postupku.

Dom nije usvojio, po hitnom postupku, Prijedlog zakona o dopuni Zakona o javnim nabavkama, čiji je predlagač Predstavnički dom PSBiH.

Po hitnom postupku nije usvojen ni Prijedlog zakona o dopuni Zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima, čiji je predlagač Predstavnički dom PSBiH.

Usvojeni su izvještaji o radu stalnih komisija Doma naroda PSBiH za 2020. godinu, i to:

 • Izvještaj o radu Ustavnopravne komisije Doma naroda PSBiH za period od 01. 01. 2020. do 31. 12. 2020. godine,
 • Izvještaj o radu Komisije za finansije i budžet Doma naroda PSBiH za 2020. godinu,
 • Izvještaj o radu Komisije za vanjsku i trgovinsku politiku, carine, saobraćaj i komunikacije Doma naroda PSBiH za 2020. godinu.

Dom je usvojio Izvještaj o radu Nezavisnog odbora kao nezavisnog tijela policijske strukture BiH za 2020. godinu i Plan rada Nezavisnog odbora kao nezavisnog tijela policijske strukture BiH za 2021. godinu.

Usvojen je Izvještaj o radu Odbora za žalbe građana PSBiH za 2020. godinu, kao i Izvještaj o radu Vijeća nacionalnih manjina BiH za 2020. godinu.

Dom je usvojio i Izvještaj o radu parlamentarnog vojnog povjerenika BiH za 2020. godinu.

Dom je usvojio Izvještaj o obavlјenoj reviziji učinka o temi: “Aktivnosti institucija BiH na osiguravanju radijacione i nuklearne sigurnosti“, kao i Izvještaj o obavlјenoj reviziji učinka o temi: “Pretpostavke za efikasno upravlјanje intervencijama u slučaju incidentnog zagađenja mora“, čiji je podnosilac Ured za reviziju institucija BiH. 

Dom naroda PSBiH usvojio je Plan prioriteta za parlamente u BiH za ubrzanje procesa evropskih integracija.

Dom naroda imenovao je Larisu Demirović, stručnjaka u području izvođenja radova, javnih nabavki, transporta i strateškog upravlјanja, za članicu Ureda za razmatranje žalbi u Sarajevu.

Za članove Ureda za razmatranja žalbi u podružnici Banjaluka, Dom naroda imenovao je Dragana Bilića, Radomira Pašića i Ervina Bibanovića, stručnjake upravnog prava i/ili upravnog postupka.

Za članove Ureda za razmatranje žalbi u podružnici Mostar, Dom naroda imenovao je Mirjanu Antunović, Amara Hadžiomerovića i Iliju Ignjatića, stručnjake upravnog prava i/ili upravnog postupka.

Za članove Ureda za razmatranje žalbi u podržnici Banjaluka, Dom naroda imenovao je Natašu Golić i Tomislava Ćužića, stručnjake u području izvođenja radova, javnih nabavki, transporta i strateškog upravlјanja.

Za članove Ureda za razmatranje žalbi u podružnici Mostar, Dom naroda imenovao je Samira Šehovića i Josipa Dragića, stručnjake u području izvođenja radova, javnih nabavki, transporta i strateškog upravlјanja.

Za članove Upravnog odbora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguravanje kvaliteta, Dom naroda imenovao je Sanjina Kodrića, Suada Kunosića, Lucianu Boban, Zoranu Štaku, Nedelјka Stankovića, Dinu Mujkića i Marka Odaka.

Dom naroda imenovao je Aminu Hadžibegić – Bicciato i Darka Radića za predstavnike akademske zajednice u Komisiju za izbor i praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije. U ovu Komisiju, kao predstavnik nevladinog sektora, imenovan je i Ivan Ćubela.

Dom naroda nije usvojio sljedeće delegatske inicijative:

-       delegatsku inicijativu Zlatka Miletića koja glasi: „Sagledavajući ukupno stanje u BiH i zalaganje svih zdravstvenih radnika u sprečavanju posljedica izazvanih pandemijom virusa korona (COVID 19), posebno sa aspekta uvjeta pod kojim rade lica zaposlena u zdravstvu, a imajući u vidu moguće posljedice generalnog štrajka (zakonit štrajk od 22. 12. 2020. godine) zdravstvenih radnika na području Hercegovačko - neretvanskog kantona (HNK) po stanovništvo istog, uzrokovanih nemarom i nebrigom Vlade HNK i resornog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite, nepotpisivanjem već godinu i po dana Kolektivnog ugovora sa Sindikatom zdravstvenih radnika HNK, zahtijevam da se pothitno izjednači status zdravstvenih radnika u HNK sa statusom istih radnika u drugim kantonima u Federaciji BiH, prevashodno Kantonu Sarajevo, te na taj način stvore normalni uvjeti za rad zdravstvenih radnika, ali i kvalitetna zdravstvena zaštita stanovništva. Također, zahtijevam od Vlade HNK da, ukoliko neće, ne želi, ili ne može da potpiše navedeni Kolektivni ugovor iz bilo kojih razloga, da me obavijeste o razlozima, s obzirom na to da je riječ o očiglednoj diskriminaciji zdravstvenih radnika u HNK, kako bih mogao u skladu sa svojim ovlaštenjima preduzeti druge mjere zaštite istih putem nadležnih institucija. Ovu priliku želim da iskoristim da javno čestitam svim zdravstvenim radnicima u cijeloj BiH na nesebičnom zalaganju i nadljudskim naporima koje ulažu da pomognu bosanskohercegovačkom stanovništvu u borbi protiv pandemije COVID 19.“

 -      delegatsku inicijativu Denisa Bećirovića kojom se zadužuje Vijeće ministara BiH da, najkasnije u roku od šest mjeseci od dana usvajanja ove inicijative, pripremi i u parlamentarnu proceduru dostavi Prijedlog zakona o Vrhovnom sudu Bosne i Hercegovine.

Dom naroda dao je saglasnost za ratificiranje:

 • Sporazuma o finansiranju Državnog programa aktivnosti za 2019. godinu, između Evropske unije koju predstavlja Evropska komisija i Bosne i Hercegovine koju predstavlja Direkcija za evropske integracije Vijeća ministara Bosne i Hercegovine,
 • Memoranduma o razumijevanju između Evropske unije kao zajmodavca i Bosne i Hercegovine kao zajmoprimca – Makrofinansijska pomoć za Bosnu i Hercegovinu u iznosu do 250 miliona eura,
 • Sporazuma o kreditnoj liniji između Evropske unije kao zajmodavca i Bosne i Hercegovine kao zajmoprimca i Centralne banke Bosne i Hercegovine kao agenta zajmoprimca – Makrofinansijska pomoć za Bosnu i Hercegovinu,
 • Ugovora o zajmu (GrCF2 W2 – Projekat javni prijevoz Sarajevo dio 3) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj,
 • Ugovora o grantu (Projekt vodosnabdijevanja Gradačca) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj koji se odnosi na investicioni grant iz programa „Evropski zajednički fond za Zapadni Balkan“,
 • Ugovora o zajmu (Kreditna linija broj 2 Agenciji za osiguranje depozita Bosne i Hercegovine) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj,
 • Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Hrvatske o održavanju i rekonstrukciji putnih mostova na državnoj granici
 • Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Srbije o održavanju i rekonstrukciji putnih međudržavnih mostova između Bosne i Hercegovine i Republike Srbije,
 • Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske o međunarodnom drumskom prijevozu,
 • Sporazuma o readmisiji između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Islamske Republike Pakistan i Provedbenog protokola između Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine i Ministarstva unutrašnjih poslova Islamske Republike Pakistan uz Sporazum o readmisiji između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Islamske Republike Pakistan,
 • Sporazuma o zajmu (Program integriranog razvoja koridora rijeka Save i Drine primjenom višefaznog programskog pristupa) između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj,
 • Ugovora o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Evropske investicione banke Koridor 5c „Medakovo – Poprikuše“,
 • Sporazuma o finansiranju Programa aktivnosti prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2018-2020 za 2019. godinu, između Evropske unije, koju predstavlja Evropska komisija, Bosne i Hercegovine, koju predstavlja Direkcija za evropske integracije, i Vlade Crne Gore,
 • Amandmana broj 2 na Ugovor o finansiranju zaključen između Bosne i Hercegovine i Evropske investicione banke 19. maja 2014. u Sarajevu i 5. juna 2014. u Luksemburgu, s naknadnim izmjenama (Ugovor o finansiranju) – Distribucija električne energije u BiH/B (Fi 83.108 – SERAPIS – 2010 – 0562),
 • Sporazuma o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Međunarodnog fonda za poljoprivredni razvoj (IFAD) za Projekat poljoprivrednog razvoja i ruralnih preduzeća (READP). (kraj)

PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću