MENI
9.4.2021

Održana 63. sjednica Nezavisne komisije za praćenje uvjeta boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere

Na 63. sjednici Nezavisne komisije za praćenje uvjeta boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u krivičnom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica Bosna i Hercegovina ili drugi sud u skladu sa zakonom Bosne i Hercegovine primljene su k znanju sljedeće predstavke zatvorenika Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH:

  • predstavka zatvorenika Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH (K.O.), broj: 05/6-50-17-625/21 od 12. 3. 2021.;
  • predstavka zatvorenika Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH (K.O.), broj: 05/6-50-17-661/21 od 16. 3. 2021.;
  • predstavka zatvorenika Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH (K.O.), broj: 05/6-50-17-660/21 od 18. 3. 2021.;
  • predstavka zatvorenika Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH (K.O.), broj: 05/6-50-17-719/21 od 29. 3. 2021. godine.

U vezi s navedenim predstavkama članovi Nezavisne komisije utvrdili su metodologiju daljeg postupanja, u skladu s nadležnostima Nezavisne komisije.

Nezavisna komisija utvrdila je Plan aktivnosti za maj 2021. godine. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću