MENI
9.6.2021

Održana 5. sjednica Interresorne radne grupe za izmjenu izbornog zakonodavstva BiH

Članovi Interresorne radne grupe za izmjenu izbornog zakonodavstva BiH su na 5. sjednici raspravljali o metodologiji rada u narednom periodu i načinu odlučivanja o prijedlozima izmjena i dopuna teksta Izbornog zakona.

Rasprava o prijedlozima izmjena Poglavlja 1. "Osnovne odredbe" i Poglavlja 2. "Tijela za provođenje izbora" Izbornog zakona Bosne i Hercegovine prekinuta je nakon što je ustanovljeno da su se pojavili dodatni prijedlozi i amandmani koji nisu uvršteni u radni materijal za današnju sjednicu. Zaključkom Interresorne radne grupe, Sekretarijat Grupe zadužen je da ih zajedno sa svim ranije predloženim izmjenama i dopunama pojedinih članova ovih poglavlja Izbornog zakona BiH obradi i uvrsti u materijal za razmatranje na narednoj sjednici ovog radnog tijela.

Sekretarijat Interresorne radne grupe zadužen je da uz materijale za prva dva poglavlja Izbornog zakona BiH, pripremi i prispjele prijedloge izmjena i dopuna za Poglavlje 3. "Birački spisak" i Poglavlje 4. "Ovjera i kandidiranje za izbore", koje će Interresorna radna grupa također razmatrati na narednoj sjednici.

Članovi Interresorne radne grupe usvojili su i zaključak da se na narednim sjednicama obavi rasprava o svim poglavljima Izbornog zakona BiH, te da se po okončanju cjelokupne rasprave glasa o svim predloženim amandmanima pojedinačno.

Radi odustajanja predlagača, sa dnevog reda sjednice skinuto je razmatranje prijedloga izmjena/dopuna Poslovnika Interresorne radne grupe.

Članovima Interresorne radne grupe danas se, prije početka sjednice, obratila i predstavnica Transparency Internationala BiH Ivana Korajlić, koja je, prezentirajući preporuke za unapređenje Izbornog zakona koje je ova organizacija sačinila, istaknula da je unapređenje Izbornog zakona BiH i osiguranje transparentnosti finansiranja političkih partija jedan od ključnih prioriteta u procesu evropskih integracija koje je Evropska unija postavila za BiH. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću