MENI
11.6.2021

Parlamentarni vojni povjerenik BiH Boško Šiljegović učestvovao na radionici Ministarstva odbrane BiH i Generalnog inspektorata Ministarstva odbrane BiH

Parlamentarni vojni povjerenik BiH Boško Šiljegović učestvovao je na radionici Ministarstva odbrane BiH i Generalnog inspektorata Ministarstva odbrane BiH, koja je 10. juna 2021. godine održana u Konjicu.

Na radionici je razgovarano o pripremama Godišnjeg izvještaja o realizaciji Plana integriteta i borbe protiv korupcije Ministarstva odbrane BiH za period 2020. - 2024. godine i analizi zakonskih propisa koji regulišu rad zaposlenih u Ministarstvu odbrane BiH i Oružanim snagama BiH s ciljem sprečavanja eventulano štetnog uticaja na njihov rad.

Parlamentarni vojni povjerenik BiH Boško Šiljegović i generalni inspektor Ministarstva odbrane BiH, brigadni general Mirsad Ahmić sa saradnicima, imali su poseban sastanak na kojem su analizirali aktivnosti za prvih šest mjeseci ove godine, kao i zajednički rad na predmetima zaštite ljudskih prava profesionalnih vojnih lica u Oružanim snagama BiH.

Na sastanku je utvrđen i plan zajedničkih posjeta komandama i jedinicama Oružanih snaga BiH za period juli - decembar 2021. godine, čime je nastavljena visokoprofesionalna i institucionalna saradnja Ureda parlamentarnog vojnog povjerenika BiH i Generalnog inspektorata Ministarstva odbrane BiH. (kraj)

 

 


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću