MENI
22.6.2021

Članovi Nezavisnog odbora posjetili Direkciju za koordinaciju policijskih tijela BiH

Zamjenik predsjednika Nezavisnog odbora Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Miše Ćavar i članovi Nezavisnog odbora Enes Bezdrob i Milan Stanić posjetili su danas Direkciju za koordinaciju policijskih tijela BiH.

Tokom posjete, koja je realizovana u okviru planskih aktivnosti Nezavisnog odbora, održan je sastanak sa direktorom Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH Mirsadom Vilićem i zamjenicima direktora Ivicom Bošnjakom i Rankom Vukovićem.

Rukovodstvo Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH upoznalo je članove Nezavisnog odbora o provedenim aktivnostima u proteklom periodu, kao i o problemima s kojima se susreću u radu, naročito u vrijeme pandemije virusa korona. Bilo je riječi i o Zakonu u policijskim službenicima BiH, problemu neujednačenosti prilikom ostvarivanja prava na penziju policijskih službenika iz Federacije BiH i Republike Srpske, kadrovskoj i nacionalnoj popunjenosti zaposlenih u ovoj policijskoj agenciji, kao i o saradnji sa drugim policijskim agencijama, Obavještajno – sigurnosnom agencijom i Oružanim snagama BiH.

Članovi Nezavisnog odbora naglasili su da će, u okviru svojih nadležnosti, pružiti punu podršku rukovodstvu Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH u radu i provođenju programskih aktivnosti ove policijske agencije. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću