MENI
23.6.2021

Zakazana 19. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH

Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović sazvao je 19. sjednicu Doma naroda za četvrtak, 1. juli 2021. godine, sa početkom u 11 sati. 

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red: 

U skladu s članom 155. Poslovnika, na početku sjednice, a prije rasprave o dnevnom redu, delegatima će biti omogućeno postavljanje pitanja u usmenoj formi. 

 1. Usvajanje Zapisnika 18. sjednice Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH;
 2. Zahtjev Vijeća ministara BiH za razmatranje Prijedloga zakona o carinskim prekršajima Bosne i Hercegovine po hitnom postupku, u skladu s članom 124. Poslovnika Doma naroda, broj:01,02-02-1-1223/21 od 16. 6. 2021;
 3. Prijedlog zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku pred Sudom BiH (prvo čitanje), predlagač: Vijeće ministara BiH, broj: 01,02-02-1-764/21 od 30. 4. 2021;
 4. Izvještaj o izdatim ispravama i odbijenim zahtjevima za izdavanje isprava za vanjskotrgovinski promet oružja, vojne opreme i robe posebne namjene za 2018. godinu, podnosilac: Vijeće ministara BiH, broj: 01,02-50-18-721/20 od 26. 3. 2020;
 5. Izvještaj o realizaciji izdatih isprava za vanjskotrgovinski promet oružja, vojne opreme i robe posebne namjene za 2018. godinu, podnosilac: Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, broj: 01,02-50-18-926/21 od 28. 4. 2021;
 6. Informacija o stanju sigurnosti u Bosni i Hercegovini u 2018. i 2019. godini, podnosilac: Ministarstvo sigurnosti BiH, broj: 01,02-50-18-534/21, veza akt broj: 03-50-13-25-15/21 od 1. 3. 2021;
 7. Informacija o stanju javne zaduženosti Bosne i Hercegovine na dan 31. 12. 2020, podnosilac: Ministarstvo finansija i trezora BiH, broj: 01,02-16-1-847/21 od 30. 4. 2021;
 8. Informacija o stanju u oblasti migracija u Bosni i Hercegovini za 2020. godinu, dostavljena od Ministarstva sigurnosti BiH, broj: 02-50-18-388/21 od 5. 5. 2021;
 9. Prijedlog zaključka o osnivanju Privremene zajedničke komisije oba doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine za provođenje procedure za imenovanje tri ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine, predlagač: Zajednički kolegij oba doma Parlamentarne skupštine BiH, broj: 01,02,03-50-16-1179/21 od 9. 6. 2021;
 10. Delegatska inicijativa Denisa Bećirovića kojom se zadužuje Vijeće ministara BiH da, u saradnji s entitetskim vladama, najkasnije u roku od tri mjeseca od dana usvajanja ove inicijative u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH sačini i u parlamentarnu proceduru dostavi cjelovit prijedlog mjera efektivne zaštite domaće proizvodnje, broj: 02-50-6-1085/21 od 26. 5. 2021;
 11. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o finansiranju Programa aktivnosti prekogranične saradnje Srbija - Bosna i Hercegovina za 2019. godinu između Evropske komisije, Vlade Republike Srbije i Bosne i Hercegovine, broj: 01,02-21-1-1178/21 od 9. 6. 2021;
 12. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Ugovora o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Evropske investicione banke, Projekat gradskog prijevoza u Sarajevu, broj: 01,02-21-1-1180/21 od 9. 6. 2021;
 13. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Turske o saradnji u infrastrukturnim i građevinskim projektima, broj: 01,02-21-1-1189/21 od 11. 6. 2021;
 14. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma koji se odnosi na uzajamno priznavanje i zamjenu vozačkih dozvola između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Turske, broj: 01,02-21-1-1195/21 od 11. 6. 2021;
 15. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o međunarodnoj naučnoj i tehničkoj saradnji u oblasti fizike visokih energija između Bosne i Hercegovine i Evropske organizacije za nuklearna istraživanja (CERN), broj: 01,02-21-1-1196/21 od 11. 6. 2021;
 16. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o prenošenju odgovornosti za pružanje usluga u zračnom saobraćaju između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore, broj: 01,02-21-1-1197/21 od 11. 6. 2021;
 17. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o vojno-finansijskoj saradnji između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Turske i Provedbenog protokola o finansijskoj pomoći između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Turske, broj: 01,02-21-1-1198/21 od 11. 6. 2021. (kraj) 

PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću