MENI
7.9.2021

Predsjedavajući Predstavničkog doma dr. Denis Zvizdić obratio se učesnicima 5. Svjetske konferencije predsjednika parlamenata na temu suzbijanja dezinformacija i govora mržnje

Predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) dr. Denis Zvizdić govorio je danas na panelu 5. Svjetske konferencije predsjednika parlamenata o temi “Suzbijanje dezinformacija i govora mržnje na mreži i van nje zahtijeva strožije propise”.

U svom obraćanju dr. Zvizdić rekao je da živimo u vremenu četvrte industrijske revolucije koja je obilježila kraj 20. i početak 21. stoljeća i da smo, istovremeno, na pragu pete industrijske revolucije koja nosi sa sobom određene izazove, kao što su rastuća automatizacija, umjetna inteligencija i tzv. internet stvari. “Zbog toga još više dolazi do značaja pitanje regulacije interneta i prilagođavanje zakonodavstva zemalja promjenama koje dolaze. Danas je internet jedno od pitanja koje, sasvim sigurno, vodi civilizaciju ka daljem progresu. Možemo ga koristiti za najispravnije moguće svrhe, kao što je edukacija, društveno povezivanje, širenje ideja humanizma, itd. Ali, isto tako, internet se, nažalost, može koristiti i u negativne svrhe, kao što su širenje lažnih vijesti, širenje govora mržnje, širenje teorija zavjere ili bilo koje druge ideje koja može imati negativne posljedice po globalnu zajednicu,“ rekao je tokom obraćanja dr. Zvizdić.

Naglasio je da je u vrijeme pandemije koronavirusa to izraženije više nego ikada i da smo svjedoci da je prije nekoliko dana Facebook uklonio milione lažnih vijesti u vezi sa COVID-19. “To je najbolji dokaz da dostupnost informacija ne znači istovremeno i njihovu ispravnost niti znači da smo stekli novo i korisno znanje. Tu dolazimo do osnovne teme ovog izlaganja, a to je suzbijanje dezinformacija i govora mržnje na mreži. Kao predsjedavajući i poslanik u Predstavničkom domu PSBiH aktivno se bavim ovom temom. U prvoj fazi sam podnio inicijativu kojom sam od Vlade BiH tražio da sačini Zakon o sprečavanju nezakonitog govora mržnje na internetu, koji će biti usklađen sa sudskom praksom Evropskog suda za ljudska prava, preporukama i konvencijama Vijeća Evrope, pravnom stečevinom Evropske unije i uspješnim praksama zemalja EU koje su zakonski regulirale ovu oblast”, rekao je dr. Zvizdić i dodao da je, dok se čeka izrada i usvajanje pomenutog Zakona i imajući u vidu da je tema vrlo ozbiljna i urgentna, odlučio u parlamentarnu proceduru uputiti izmjenu Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine kojim je tražio strogo novčano i zatvorsko kažnjavanje za sve koji putem interneta ili na drugi način pozivaju na nasilje ili mržnju prema drugim ljudima zbog njihove nacionalne, vjerske, etničke pripadnosti, jezika, boje kože, spola, seksualnog opredjeljenja, invaliditeta, rodnog identiteta, porijekla ili drugih osobina.

“Smatram da je u tranzicijskom društvu, opterećenom postratnim traumama, kao što je bosanskohercegovačko, takav zakon izuzetno potreban. Govor mržnje, koji najčešće koriste političari kao sredstvo dolaska i opstanka na vlasti, obilježio je javni prostor u Bosni i Hercegovini od potpisivanja Dejtonskog sporazuma pa do danas. Mlade generacije su rasle i, nažalost, rastu u takvom toksičnom ambijentu. Primjetio sam da je to i jedan od razloga zašto mladi odlaze iz Bosne i Hercegovine i siguran sam da bi se pravnom regulacijom ovog pitanja u mojoj zemlji značajno popravio ambijent za zajednički život i međusobno razumijevanje. Zbog toga sam se odlučio aktivno angažirati po pitanju ove teme”, rekao je predsjedavajući Zvizdić.

Na kraju izlaganja obrazložio je zbog čega misli da regulacija treba biti strožija. “Evropska konvencija o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda jedno je od najvećih dostignuća civiliziranog svijeta. Ova Konvencija u članu 10. kaže da ‘svako ima pravo na slobodu izražavanja’. Međutim, ovo pravo, kao i svako drugo, nije apsolutno. Isti član Konvencije u stavu (2) predviđa i određena ograničenja slobode izražavanja. To su jasno navedeni slučajevi ‘kada je to neophodno u demokratskom društvu u interesu nacionalne sigurnosti, teritorijalnog integriteta ili javne sigurnosti, sprečavanja nereda ili zločina, zaštite zdravlja i morala, ugleda ili prava drugih’. Ovdje bih posebno naglasio ‘zaštitu zdravlja, ugleda i prava drugih osoba’.Ne možete neograničeno koristiti slobodu govora da vrijeđate druge ljude zbog njihove vjere, nacije, rase, spola, seksualnog opredjeljenja ili slično i koristiti mrežu da širite te ideje kao pozitivne. Postoji mnogo internet portala, stranica i profila na društvenim mrežama koji šire neonacističke, neofašističke, rasističke, ksenofobne, islamofobne i slične ideje ili veličaju i glorificiraju ratne zločince. Ili, što je u sukobu sa civiliziranim normama, negiraju genocid u Srebrenici. Istovremeno, urednici i korisnici tih profila pozivaju se na slobodu govora. Ali, kao što smo rekli, sloboda govora ne znači vrijeđanje prava druge osobe.

U tom smislu regulacija svakako treba biti strožija. Evropska konvencija o ljudskim pravima je dovoljan pravni okvir za donošenje boljeg i efikasnijeg zakonodavstva na nacionalnom nivou”, naglasio je dr. Zvizdić

U svom obraćanju dr. Zvizdić pozvao je sve parlamente koji djeluju u okviru Interparlamentarne unije da reagiraju u svojim pravnim sistemima kako bi se što više suzbila mogućnost širenja dezinformacija i govora mržnje na mreži ili van nje i naglasio da je kroz nekoliko primjera tokom izlaganja pojasnio da to nekada može biti opasno po život, zdravlje i sigurnost drugih ljudi.

Predsjedavajući Predstavničkog doma PSBiH dr. Denis Zvizdić učestvovao je danas na 5. Svjetskoj konferenciji predsjednika parlamenata, koja se održava u Beču od 6. do 9. septembra 2021. godine. Konferenciji, koju organiziraju Interparlamentarna unija i Parlament Austrije, prisustvuju predstavnici parlamenata iz 112 država svijeta, a centralna tema rasprave nosi naslov „Parlamentarno vođstvo za efikasniji multilateralizam u funkciji mira i održivog razvoja za ljude i planetu“. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću