MENI
21.10.2021

Održana 69. sjednica Nezavisne komisije za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere

Na 69. sjednici Nezavisne komisije za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u krivičnom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica Bosna i Hercegovina ili drugi sud u skladu sa zakonom Bosne i Hercegovine usvojen je Izvještaj o najavljenoj posjeti Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH.

Članovi Nezavisne komisije primili su k znanju Dopis Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH broj 03-15-1-1456-16/21 od 13. 7. 2021. godine.

Na sjednici je utvrđen i Plan aktivnosti za novembar ove godine. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću