MENI
22.10.2021

Završena 13. Međunarodna konferencija ombudsmena za oružane snage

Parlamentarni vojni povjerenik BiH Boško Šiljegović učestvovao je na 13. Međunarodnoj konferenciji ombudsmena za oružane snage (ICOAF), koja je završena danas, nakon petodnevnog online – zasjedanja.

Na Konferenciji, koju su organizovali Ženevski centar za demokratsku kontrolu oružanih snaga (DCAF) i Generalni inspektorat odbrane Australije, učestvovali su predstavnici iz više od 50 zemalja svijeta koji su, u okviru glavne teme, raspravljali o zaštiti vojnog personala tokom pandemije korona virusa.

Brojne diskusije tokom 13. ICOAF-a ukazale su na činjenicu da su se tokom pandemije promijenile okolnosti života i rada pripadnika oružanih snaga širom svijeta. Učesnici Konferencije ukazali su na različite situacije i izazove s kojima su se suočavale vojne organizacije i ombudsmeni. Posebna dilema bilo je pitanje vakcinacije, pri čemu je u većini zemalja preovladao stav da je zaštita zdravlja pripadnika oružanih snaga prioritet, te da, kroz provođenje kampanje o prednostima vakcinacije, treba učiniti sve da se vojnicima omogući da sigurno izvršavaju svoje misije kako u zemlji, tako i u međunarodnim mirovnim operacijama.

Na kraju Konferencije, u čijem radu je učestvovao i generalni inspektor Ministarstva odbrane BiH, usvojena je zajednička izjava kao preporuka za djelovanje institucija ombudsmena za zaštitu ljudskih prava u oružanim snagama. U zajedničkoj izjavi naglašena je potreba za jačanje saradnje i razmjene dobrih praksi u radu ombudsmena za oružane snage, kao i potreba za organizaciju novih sličnih međunarodnih skupova, uz pridržavanje epidemiloških mjera koje garantuju zaštitu zdravlja ljudi.

Domaćin 14. ICOAF-a, koji bi trebalo da se održi naredne godine, bit će Kraljevina Norveška i grad Oslo. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću