MENI
17.5.2022

Članovi Odbora za žalbe građana boravili u radnoj posjeti Graničnoj policiji BiH

Zamjenik predsjednika Odbora za žalbe građana na rad policijskih službenika u policijskim tijelima BiH Vjekoslav Vuković i članica Odbora Hana Korać boravili su danas u službenoj posjeti sjedištu Granične policije Bosne i Hercegovine.

U razgovoru sa rukovodstvom Granične policije BiH članovi Odbora informirani su o aktivnostima koje provodi ova policijska agencija.

Tokom sastanka naglašeno je da su svi kapaciteti i materijalni resursi Granične policije BiH na raspolaganju u borbi protiv svih oblika prekograničnog kriminala i ilegalnih migracija. Istaknuto je da je najveći problem u daljem razvoju ove policijske agencije kadrovska nepopunjenost, nedovoljna budžetska sredstva koja Granična policija BiH ima na raspolaganju za realizaciju razvojnih projekata, te stanje infrastrukture na graničnim prijelazima.

U vezi sa nadležnostima Odbora, članovi rukovodstva Granične policije BiH istaknuli su da se unutar ove policijske agencije u kontinuitetu provode mjere suzbijanja korupcije i drugih povreda dužnosti policijskih službenika.

Na sastanku su razmijenjena i dosadašnja iskustva u postupanju u vezi s predstavkama i žalbama građana. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću