MENI
20.6.2022

Predsjedavajući Delegacije PSBiH u PS Mediterana Šemsudin Mehmedović učestvuje u Napulju na Konferenciji PAM-a o borbi protiv transnacionalnog organiziranog kriminala

Predsjedavajući Delegacije Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) u Parlamentarnoj skupštini Mediterana (PAM) Šemsudin Mehmedović učestvuje na Konferenciji PAM-a na visokom nivou posvećenoj Konvenciji iz Palerma i budućnosti borbe protiv transnacionalnog organiziranog kriminala, koja je danas počela u Napulju, Republika Italija.

Dvodnevna Konferencija, koju je PAM organizirao u partnerstvu sa Uredom Ujedinjenih naroda (UN) za borbu protiv droge i kriminala i italijanskom regijom Kampanija kao domaćinom, predstavlja platformu za dijalog parlamentaraca iz zemalja članica PAM-a sa predstavnicima vlasti, ekspertima, predstavnicima policijskih i pravosudnih organa, kao i predstavnicima UN i drugih međunarodnih organizacija kako bi se ocijenila relevantnost i efikasnost zakonskih odredbi koje proizilaze iz primjene Konvencije UN protiv transnacionalnog organiziranog kriminala (Konvencija iz Palerma) i njenih protokola unutar euromediteranskih i zalivskih regiona.

Otvarajući Konferenciju, na kojoj učestvuje oko 150 parlamentaraca iz 31 države članice i pridruženih članica PAM-a, predsjednik regije Kampanija Vicenco de Luca, predsjednik PAM-a Gennaro Migliore, predstavnici Ureda UN-a za droge i kriminal, te ministri unutarnjih poslova Republike Italije i Ujedinjenih Arapskih Emirata, pozvali su učesnike da iznesu ideje o reviziji i poboljšanju Konvencije iz Palerma, s ciljem efikasnijeg suprotstavljanja transnacionalnom organiziranom kriminalu koji, kako je rečeno, ostvaruje saradnju uz široku primjenu najmodernijih tehnologija.

Na marginama Konferencije najavljen je i susret predsjedavajućeg Delegacije PSBiH u PAM-u Šemsudina Mehmedovića sa predsjednikom PAM-a Gennarom Miglioreom. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću