MENI
27.7.2022

Održana 29. sjednica Ustavnopravne komisije Predstavničkog doma

Ustavnopravna komisija Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine na 29. sjednici nije utvrdila usklađenost sa Ustavom BiH i pravnim sistemom BiH, niti je podržala principe Prijedloga amandmana II na Ustav Bosne i Hercegovine, čiji je predlagač poslanik Damir Arnaut.

Ustavnopravna komisija nije utvrdila usklađenost sa Ustavom BiH i pravnim sistemom BiH Prijedloga zakona o izmjeni i dopuni Zakona o odbrani Bosne i Hercegovine, kojeg je predložila poslanica Mirjana Marinković Lepić.

Komisija nije podržala poslaničku inicijativu Edite Đapo, koja glasi: „Zadužuje se Vijeće ministara Bosne i Hercegovine da pripremi Prijedlog zakona o moru i dostavi ga Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine na usvajanje.“

Ustavnopravna komisija podržala je i u dalju parlamentarnu proceduru uputila Izvještaj o provođenju zakona iz nadležnosti Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu.

K znanju je primljen Godišnji izvještaj o radu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH za 2021. godinu.

Razmatrajući Zahtjev Ustavnog suda BiH za davanje odgovora na Zahtjev za ocjenu ustavnosti člana 14. Zakona o državlјanstvu Bosne i Hercegovine – Službeni prečišćen tekst, Ustavnopravna komisija konstatovala je da je PSBiH, u skladu sa svojim ovlaštenjima propisanim članom 4.4. Ustava BiH, usvojila ovaj Zakon, te zaključila da ne može donijeti jedinstven stav o ovom Zahtjevu i da donošenje odluke prepušta Ustavnom sudu BiH.  

U vezi sa Zahtjevom Ustavnog suda BiH za davanje odgovora na Zahtjev za ocjenu ustavnosti Zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima Republike Srpske („Službeni glasnik RS“, broj 118/21) i Zakona o dopunama Zakona o republičkoj upravi („Službeni glasnik RS“, broj 15/22), Ustavnopravna komisija Predstavničkog doma zaključila je da se ne može smatrati učesnikom u postupku jer je riječ o zakonima koje je usvojila Narodna skupština RS.

S dnevnog reda sjednice skinut je Prijedlog zakona o dopuni Zakona o javnim nabavkama, čiji je predlagač poslanik Adil Osmanović. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću