MENI
4.7.2022

Predsjedavajući Komisije za saobraćaj i komunikacije Predstavničkog doma Nenad Nešić učestvovat će u Podgorici na Regionalnoj konferenciji o finansiranju i upravljanju javnim medijskim servisima u zemljama Zapadnog Balkana

Predsjedavajući Komisije za saobraćaj i komunikacije Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Nenad Nešić učestvovat će na Regionalnoj konferenciji pod nazivom „Prezentacija izvještaja o procjeni finansiranja i upravlјanja javnim medijskim servisima u zemlјama Zapadnog Balkana“, koja će se 5. i 6. jula ove godine održati u Podgorici.

Regionalna konferencija organizovana je u okviru Programa tehničke pomoći javnim medijskim servisima na Zapadnom Balkanu, koji finansira Evropska unija. Kako su najavili organizatori, cilј ovog regionalnog događaja je da doprinese razvoju optimalnih modaliteta za finansiranje i upravlјanje javnim medijima.

Na ovom događaju bit će predstavlјeno šest izvještaja o procjeni za pojedinačne zemlјe o finansiranju i upravlјanju javnim medijskim servisima.

Tokom Konferencije bit će održan i sastanak Upravnog odbora Programa, koji će okupiti predstavnike svih zainteresovanih strana projekta iz menadžmenta i upravnih tijela javnih medijskih servnisa, te predstavnike relevantnih parlamentarnih komisija. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću