MENI
4.7.2022

Održana 85. sjednica Vijeća nacionalnih manjina BiH

Na 85. sjednici Vijeća nacionalnih manjina BiH primljena je k znanju Informacija o raspisivanju poziva za dodjelu sredstava granta, koju je prezentirala šefica Odjela za zaštitu prava i saradnju s nacionalnim i drugim manjinama, vjerskim zajednicama i nevladinim organizacijama Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH Aleksandra Jarić.

K znanju je primljena i Informacija o učešću pripadnika nacionalnih manjina na predstojećim Općim izborima u BiH, čiji je podnosilac predsjedavajući Vijeća nacionalnih manjina BiH Andrija Svatok. U vezi sa ovom informacijom, Vijeće je uputilo apel svim pripadnicima nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini da izađu na predstojeće izbore i da svoj glas daju onim političkim subjektima za koje vjeruju da će na najbolji način zastupati njihove interese.

Vijeće je k znanju primilo i Prijedlog rasporeda troškova Vijeća nacionalnih manjina BiH za 2023. godinu.

K znanju je primljena i Informacija o statusu Izvještaja o radu Vijeća nacionalnih manjina BH za 2021. godinu, koji je usvojen na sjednicama Predstavničkog i Doma naroda PSBiH, te Informacija o dostavljenim odgovorima institucija na dopise Vijeća nacionalnih manjina BiH. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću