MENI
26.7.2022

Održana 27. sjednicа Komisije za finansije i budžet Doma naroda

Na 27. sjednici Komisije za finansije i budžet Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) podržan je, u drugoj komisijskoj fazi i bez uloženih amandmana, Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini, čiji je predlagač Vijeće ministara BiH.

Komisija je podržala principe Prijedloga zakona o izmjenama Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine, skraćeni postupak, čiji je predlagač: Predstavnički dom PSBiH. Ovaj Prijedlog zakona predviđa povećanje plaća, kroz izmjene koeficijenata, zaposlenim u državnoj službi sa najnižim koeficijentima, uključujući profesionalna vojna lica, policijske službenike i državne službenike i zaposlenike. 

Članovi Komisije podržali su i principe Prijedloga zakona o izmjenama Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini, čiji je predlagač Predstavnički dom PSBiH.

Komisija se nije izjašnjavala o principima Prijedloga zakona o izmjeni Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine, čiji je predlagač Predstavnički dom PSBiH, a koji propisuje se da lica zaposlena u institucijama BiH imaju pravo na otpremninu prilikom odlaska u penziju, a koja se utvrđuje u visini šest ostvarenih neto plaća zaposlenog, isplaćenih u prethodnih 6 mjeseci, ali maksimalno do iznosa dvanaest prosječnih mjesečnih neto plaća iz prethodne godine u BiH, odnosno minimalno u iznosu 6 prosječnih mjesečnih neto plaća iz prethodne godine u BiH. Prethodno, Ustavnopravna komisija Doma naroda nije utvrdila usaglašenost ovog Prijedloga zakona sa Ustavom BiH i pravnim sistemom BiH.

K znanju je primljen Finansijski izvještaj Ureda za reviziju institucija BiH za period od 1. 1. do 30. 3. 2022. godine.
 
Komisija je na današnjoj sjednici dogovorila i model obrade revizorskih izvještaja o finansijskom poslovanju institucija BiH za 2020. godinu. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću