MENI
27.7.2022

Predsjedavajući Zajedničke komisije za ljudska prava Lazar Prodanović razgovarao sa šefom Sektora za zaštitu u Predstavništvu UNHCR-a u BiH

Predsjedavajući Zajedničke komisije za ljudska prava Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Lazar Prodanović razgovarao je danas sa šefom Sektora za zaštitu u Predstavništvu UNHCR-a u BiH Huguesom Bissotom o aktivnostima i prioritetima u radu Predstavništva UNHCR-a u našoj zemlji.

Tokom sastanka razgovaralo se i o unapređenju Zakona o azilu, koji je ocijenjen kao dobar i usklađen sa pravnom stečevinom Evropske unije. S tim u vezi bilo je riječi i o mogućnostima unapređenja ovog Zakona, kojima bi se, kako je rečeno, smanjio pritisak na nadležne službe, koje u prvoj fazi sve podnosioce zahtjeva za azil tretiraju na isti način.

Sagovornici su konstatirali da BiH od kraja rata do danas čini ogromne napore u vezi sa rješavanjem apatridije, te da bi uskoro mogla da bude prva država u Evropi po efikasnosti u ovoj oblasti.

Prema riječima gospodina Bissota, Predstavništvo UNHCR-a u kontinuitetu radi na jačanju kapaciteta institucija BiH koje se bave boravkom stranaca i azilom.

Predsjedavajući Prodanović rekao je da je Zajednička komisija za ljudska prava spremna da sa stručnjacima UNHCR-a radi na poboljšanju Zakona o azilu i Zakona o strancima. Predloženo je i organiziranje seminara, koji bi bilo prilika da se članovima Zajedničke komisije predstave dobre prakse i iskustva sa terena u cilju unapređenja pomenutih zakonskih rješenja.

Na sastanku je također naglašeno i to da je neohodno da se uskoro usvoji Strategija u oblasti migracija i azila za period 2021. - 2025. godine. (kraj)

 


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću